Škrijelj: Univerzitet u Sarajevu godinu završava uspješno

Rektor Univerziteta Sarajevu Rifat Škrijelj istaknuo je stabilnost tog univerziteta u svim aspektima, prije svega finansijsku i jačanje oblika suradnje unutar Univerziteta (između fakulteta) kao i sa drugim univerzitetima u regiji i svijetu u svim oblastima (nauka, obrazovanje, međunarodna suradnja, kvaliteta). 

“Jačamo našu infrastrukturu. Ima još dosta toga da se radi. Neke od procesa priveli smo kraju ove godine. Tako su završene pripremne radnje i slijedi potpisivanje ugovora za izvođenje građevinskih radova univerzitetske biblioteke čija bi gradnja trebalo da počne početkom naredne kalendarske godine”, naglasio je Škrijelj na godišnjoj konferenciji za novinare.

Druga važna infrastrukturna komponenta jeste zgrada Akademija scenskih umjetnosti. Kako je kazao, osnivač (Kanton Sarajevo) i Zavod za izgradnju grada uključili su Univerzitet da u nastavku prati taj objekt u finalnoj fazi radova.

Dodaje da se završava i izrada mastar plana za Kampus što je okarakterizirao kao važnu komponentu budućeg razvoja Univerziteta. To znači proširivanje kapaciteta infrastrukture UNSA, a moderan kampus dat će i veliki doprinos Sarajevu da, u pravom smislu te riječi, bude univerzitetski grad, ali i stvoriti uvjete za povećanje broja studenata iz inozemstva.

“Ovo što govorim o kampusu jeste budućnost Univerziteta. Gradnjom biblioteke, koja će uskoro početi, započet će izgradnja kampusa a intenzivno nastaviti po završetku i usvajanjem mastar plana koji bi trebalo da bude sastavni dio prostorno-planske dokumentacije Općine Novo Sarajevo i Grada Sarajeva”, naglasio je.

U susretu sa novinarima Škijelj je istaknuo da UNSA godinu završava uspješno, uključujući nastavu, nauku i finansije. 

Današnjim susretom sa novinarima završeni su i Decembarski dani UNSA, a u okviru toga upriličena je i dodjela nagrada za naučni/umjetnički rad za 2021. godinu. 

Radio AS