KS: Danas isplata martovskih naknada korisnicima socijalne zaštite

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju da će danas početi isplata naknada za mart korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, u bankama u kojima imaju otvorene račune.

U tu svrhu iz Budžeta KS uplaćeno je 1.425.443,20 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.308 korisnika stalne novčane pomoći, i to: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, te za refundaciju ljekarskih pregleda.

Radio AS