Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo značajno bolji u odnosu na prethodni period

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo primjećeno je tokom posljednjih dana da dolazi do  poboljšanja kvaliteta zraka, kao posljedice vremenskih uslova.

Automatske stanice Otoka i Ilijaš bilježe  povremena prekoračenja granične vrijednosti za PM10 (50µg/m3) dok ostale stanice Ilidža, Hadžići, Vijećnica ne  pokazuju prekoračenja.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas i naredna tri dana se očekuje nestabilna vremenska situacija, sa  povremenom temperaturnom inverzijom i vjetrom slabog do umjerenog intenziteta uz padavine.

Oscilacije u vremenskoj prognozi se očituju i kroz variranje koncentracija polutanata tokom dana, kada dolazi do potpunog čišćenja kotline i večernjih sati kada nastupa temperaturna inverzija i rast koncentracija.

S obzirom na trenutno stanje kvaliteta zraka koje je značajno bolje u odnosu na predhodni period i prognozirane vremenske uslove u narednim danima koje pogoduju smanjenju vrijednosti zagađujućih materija, Stručno tijelo ukida epizodu Pripravnosti u zonama A, B, C i D.

Radio AS