Magoda na sastanku sa direktorima ustanova kulture: Namjena i utrošak svakog feninga će biti transparentan

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda upriličio je jutros sastanak s direktorima i predstavnicima 13 kantonalnih ustanova kulture i, tom prilikom, najavio da će, kroz transparentne aktivnosti i buduću saradnju, imati punu podršku Ministarstva.

U fokusu ovog, prvog radnog sastanka, upravo su bile teme transparentnosti u radu Ministarstva i ustanova kulture, uz primjenu važeće legislative, problemi i potrebe ustanova kulture, njihovo kadrovsko kapacitiranje, te ulaganja u produkciju i projekte.

Ministar Magoda je istakao kako ima razumijevanja za sve postojeće probleme i kazao da će biti na raspolaganju za kontinuiranu komunikaciju te, uz podršku i brzu reakciju Ministarstva, u stalnom traganju za pronalazak najboljih načina njihovog rješavanja.

Naveo je i kako je svjestan da je, zbog specifičnosti rada ustanova kulture, ponekad teško otkočiti pojedine procese, ali da on kao ministar, a i rukovodstvo ustanova kulture, u prvom redu moraju imati na umu poštivanje zakona o javnim nabavkama i radno-pravnim odnosima, kao i svih drugih propisanih zakonskih i podzakonskih akata.

“Transparentnost je jedan od ključnih problema ovog društva i tu treba da pokažemo da smo drugačiji od svih, počevši od Ministarstva. Sva sredstva kojima raspolaže ovo ministarstvo, svi grantovi i svaki fening biće javno dostupni na uvid građanima. Tu prvenstveno imamo odgovornost”, istakao je na početku ovog sastanka ministar Magoda.

Naglasio je i da su ustanove kulture učinile značajan napredak u posljednje tri godine i još jednom dokazale da je Sarajevo grad kulture, filma, muzike i sporta.

Zamolio je direktore i predstavnike ustanova da na vrijeme pripreme i delegiraju projekte prema Ministarstvu, kako bi svi oni bili realizirani tokom ove budžetske godine.

Radio AS