Ministar Vranić naredio zdravstvenim ustanovama: Reducirati broj operacija i pregleda koji nisu hitni

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo i predsjednik Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS Haris Vranić naredio je svim zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu da se smanji broj operativnih zahvata i pregleda kod ljekara koji nisu hitni.

Naime, Vranić je uputio obavijest svim javnim zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo kao i svim privatnim zdravstvenim ustanovama sa područja KS a, kako je naveo, s obzirom na novonastalu situaciju u KS, uzrokovanu naglim povećanjem broja oboljelih od virusa COVID-19, u cilju prevencije širenja virusa među uposlenicima zdravstvenih ustanova sa područja KS i održavanja redovnog procesa rada u njima.

“Nalaže se menadžmentu svih zdravstvenih ustanova da putem svojih Kriznih štabova u skladu sa kriznim planom pripravnosti, usklade organizaciju rada svojih zaposlenika, u smislu da rad u navedenim ustanovama organizuje na način koji će omogućiti poštivanje svih važećih higijensko-epidemioloških mjera, a da istovremeno ne budu ugroženi radni procesi, što je predviđeno i trenutnim važećim naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Zatim, nalaže se da se reduciraju svi operativni program i svi pregledi kod nadležnih ljekara, koji nemaju status hitnosti u postupanju”, navodi se u obavijesti koju potpisuje Vranić.

faktor.ba

Radio AS