Ministarstvo finansija KS nastavlja s isplatom duga po ugovorima o vansudskoj nagodbi

U skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu, Vlada i Ministarstvo finansija KS nastavljaju aktivnosti na realizaciji izvršnih sudskih presuda.

Vlada KS je 22.11.2021. godine objavila Poziv za zaključenje vansudskih nagodbi, a  u cilju izmirenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenicima u organima i institucijama.

Dio sredstava u iznosu od gotovo 10 miliona KM je realizovan iz Budžeta KS za 2021. godinu, čime je ostvarena ušteda po osnovu zaključenih nagodbi u iznosu od oko 6,5 miliona KM za iznos zateznih kamata, a planirano je da se ostatak realizuje iz Budžeta za 2022.godinu.

Prema utvrđenoj dinamici, a po osnovu zaključenih ugovora o vansudskim nagodbama za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama, iz Budžeta KS za 2022. godinu počela je isplata sredstava u iznosu od 4.139.211,30 KM.

Sredstva će biti doznačena zaposlenicima u organima i institucijama kao i oponomoćenim advokatima koji su zaključili ugovore o vansudskim nagodbama sa Vladom KS.

“Na ovaj način doći će do uštede i zaštite budžetskih sredstava u veoma značajnom iznosu po osnovu zateznih kamata. Procjena je da će realizacija iznosa od gotovo 4,2 miliona KM dovesti do uštede u Budžetu KS za 2022. godinu u iznosu od 2,7 miliona KM. Vlada KS, u skladu sa mogućnostima budžeta KS za svaku fiskalnu godinu, ostaje opredijeljena da sve nastale obaveze po osnovu izvršnih sudskih presuda iz radnog odnosa isplati u razumnom vremenskom periodu”, izjavio je ministar finansija KS Davor Čičić.

Navedene aktivnosti Ministarstva finansija i Vlade KS se nastavljaju i u narednom periodu, a sve u cilju zaštite budžeta i izvršenja obaveza iz Akcionog plana Vlade KS, kojim je predviđeno da se u roku od pet godina, u skladu sa budžetskim mogućnostima, realizuju sve izvršne sudske presude iz radnog odnosa.

Radio AS