Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS: U toku je julski upis djece u vrtiće

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u vezi upisa djece u predškolske ustanove saopštava kako je u toku julski upisni rok koji se odvija u dvije faze, i to elektronski, putem EMIS sistema. 

Prva faza završena je 16. jula 2022. godine i podrazumijevala je popunjavanje slobodnih mjesta do broja djece koji je označen do optimalnog broja po pedagoškim standardima i normativima, a zbog mogućnosti upisa djece s teškoćama u razvoju. Podsjećaju da se na svako dijete koje ima teškoće umanjuje broj djece za jedno slobodno mjesto, što je u potpunosti sa najboljim interesom svakog djeteta.

Nakon ove faze generisane su liste primljene djece. Liste sa oID-brojem i brojem bodova koje dijete ima oglašene su na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Napominju da su liste generisane putem softvera i ne postoji mogućnost ručnog intervenisanja na rang liste, jer je to bila namjera od samog početka uspostave novog načina upisa u predškolske ustanove.

Isti upisni rok nastavljen je 17. jula 2022. godine i trajat će do 27. jula 2022. godine. U ovoj fazi popunjavat će se slobodna mjesta do maksimalnog broja djece po odgojnim grupama u predškolskim ustanovama.

Djeca koja su već pohađala određeni vrtić, imala su pravo da rezervišu mjesto u tom vrtiću i takve djece je 6.362, jer je to bila praksa i u prethodnim godinama.

Nakon odabira vrtića do OPTIMALNOG BROJA na rang listama se nalazi 1.052 djece.

Broj slobodnih mjesta do MAKSIMALNOG BROJA (upis od 17.7 do 27.7.2022. godine) je 1.635, a broj djece koja učestvuju u odabiru vrtića u ovoj fazi julskog upisnog roka je 2.119.

Navedeni podaci ukazuju da je do sada pravo upisa steklo 7.417 djece, ali da će i nakon ovog upisa ostati oko 500 djece na listi čekanja.

Također ističu i kako ovaj sistem omogućava:

– praćenje ispunjenosti pedagoških standarda i normativa, što je važno za kvalitet odgojno-obrazovnog rada i sigurnost djece,

– jednake uvjete i jednake šanse za upis svakom djetetu, jer je ukinut ljudski faktor kao kriterij za upis djeteta u vrtić,

– praćenje stvarnog broja djece koja pohađaju predškolske ustanove, kako bi se kvalitetno vodile odgojno-obrazovne politike,

– efikasno provođenje programa sufinansiranja boravka za svu djecu u privatnim predškolskim ustanovama, što će potaknuti poduzetnike i poduzetnice da krenu u proces registracije privatnih predškolskih ustanova, u skladu sa standardima i propisanom procedurom, te poboljšati životni standard roditelja.

Napominju da će se sistem proširivati tokom cijele godine registracijom novih privatnih predškolskih ustanova, kao i novih vrtića u sastavu JU “Djeca Sarajeva” što će omogućiti smanjenje ili ukidanje liste čekanja.

Podsjećaju da se upis u predškolske ustanove u školskoj 2022/2023. godini odvija u skladu sa Instrukcijom broj :11-03/01-34-24216-1/22, koja je objavljena na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje i nalazi se na linku.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS ažurno informira roditelje putem platforme “EMIS predškolsko” gdje odgovaraju na pitanja, kreiraju listu često postavljenih pitanja i odgovora, te otklanjaju nedostatke koji se pojave u procesu. 

Napominju da je ovo prva godina sistemskog uređenja ove oblasti. Ističu i kako je ovo prva godina primjene novog sistema, te dodaju kako je sasvim očekivano da će  se nailaziti na izazove.

Također, sve informacije o online upisu u predškolske ustanove u 2022/2023. godini dostupne su na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje, u sekciji Upis u predškolske ustanove 2022/2023. godini na linku.

Naglašavaju i kako će po okončanju julskog upisnog roka roditelji imati pravo izjaviti žalbu Ministarstvu za odgoj i obrazovanje ukoliko smatraju da je došlo do povrede njihovih prava.

Radio AS