Ministarstvo zdravstva KS digitalizovalo citološki odjel u Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS se prelazi sa konvencionalnog načina rada na digitalni na odjelu citologije u ovoj ustanovi.

Sredstva za ovu namjenu su obezbijeđena u Budžetu Ministarstva zdravstva KS za 2022. godinu i iznose 465.660 KM.

Digitalizacija citološkog odjela podrazumijeva upotrebu naprednih digitalnih skenera za pravljenje digitalnih slika, pohranu tih slika, analizu pomoću naprednih softverskih alata i njihovo dijeljenje.

Ministar zdravstva KS, prof.dr. Haris Vranić je ovom prilikom rekao da nabavka ovog softvera otvara jako puno mogućnosti, jer sama digitalizacija omogućava veću efikasnost, uštedu, poboljšanje poslovnih procesa i kontrolu.

“Ovo za pacijentice znači da će sada u kraćem vremenskom periodu dobiti rezultate nakon svog pregleda”, naglasio je ministar Vranić.

Uzorci se digitalizuju i analiziraju na radnoj stanici pomoću naprednih softverskih alata, prave zabilješke na samoj slici, zatim pohranjuju u digitalnom obliku.

Ovo omogućava i teledijagnostiku, odnosno mogućnost da patolog može tražiti mišljenje kolege bez da mu fizički šalje uzorak, što je pogotovo korisno kada ustanova koristi usluge vanjskih saradnika koji mogu pregledati sliku uzorka i dati mišljenje iz čak i drugog grada ili države.

“Nastavljamo sa ovakvim vrijednim projektima koji će unaprijediti zdravstvenu uslugu i vratiti povjerenje građana u zdravstveni sistem Kantona Sarajevo”, zaključio je ministar Vranić.

Radio AS