Monitoring: Svi službeni automobili u BiH nabavljeni namještanjem tendera

Pogodovanje jednom ponuđaču, diskriminacija ponuđača kroz uslove, ”cijepanje” javnih nabavki na manje netrasparentne postupke, hitni postupak bez obavještenja – sve su načini na koji se namještaju tenderi u Bosni i Hercegovini. Milijarde KM u tom procesu nestaju.

”Apsolutno svaki tender za nabavku automobila u BiH je namješten. Dolazi samo jedna ponuda, tehničke specifikacije su iskopirane iz kataloga ponuđača, ugovorni organi definišu i riječima objašnjavaju koji automobil žele nabaviti. To je protuzakonito”, rekao je Slobodan Golubović, urednik portala Pratimo tendere tokom prezentacije Monitoringa o postupcima javnih nabavki.

Jedan od primjera jeste nabavka službenih automobila koju je provelo JP Autoceste FBiH. Procijenjena vrijednost bila je 400.000 KM. Na tender je dostavljena samo jedna ponuda u vrijednosti od 399.600 KM, dakle svega 400 KM niža od procijenje, što upućuje na to da je ponuđač bio siguran da neće imati konkurenciju.

Osim automobila brojni su drugi primjer netrasparentnog procesa javnih nabavki. Tako recimo i VSTV nije objavilo Plan javnih nabavki u skladu sa Zakonom što je apsurd, poručeno je. Netrasparentno su nabavljene i zaštitne maske u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, kao i uniforme za novozaposlene pripadnike Žandarmerije RS. ”Raspisan je tender u kome je tehnička specifikacija i uslovi su očigledno nekome prilagođeni. Na kraju je došla jedna ponuda koja je identična tome,” objašnjava Golubović.

Uštede potrošene na dodatne radove

Opština Prnjavor je u planiranom redovnom otvorenom postupku javne nabavke radova na izgradnji javne rasvjete ostvarila uštede u iznosu od 16.400 KM, a nakon toga je provela nabavku dodatnih radova na izgradnji javne rasvjete na području opštine putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja u iznosu od 29.973 KM. Analizom dokumentacije utvrđeno je da nisu ispunjeni uslovi za primjenu ovoga netransparentnog postupka, te da su sredstva potrošena nesvrsishodno i da je opravdanost predmetnih radova krajnje sumnjiva.

Hitna nabavka ušnih markica za stoku

Veterinarski institut ”Dr Vaso Butozan” je zaključio ugovor vrijednosti 101.600 KM za kupovinu ušnih markica za stoku. Nabavka je provedena primjenom netrasparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, uz obrazloženje da je nabavka hitna, da bi se ispostavilo da privilegovani dobavljač ima čak godinu dana da isporuči robu.
Više od 95% javnih nabavki je ugroženo mogućim koruptivnim radnjama. Skoro 3,5 milijardi KM potroši se putem javnih nabavki tokom godine u BiH.

Proces javnih nabavki u BiH je, poručeno je tokom prezentacije monitoringa, glavni generator korupcije. Na pitanje reportera N1 šta sudstvo radi i kakve kazne su predviđene, Eldin Karić, izvršni direktor Centra za razvoj medija i analize odgovara: ”Kazne su loše, slabe… i mi još uvijek nismo uspjeli da nam kršenje zakona o javnim nabavkama bude krivično djelo. Vi danas vrlo teško možete kroz postojeću zakonsku regulativu možete da sankcionišete te slučajeve. Imate situaciju da se ide na utvrđivanje zloupotrebe ovlaštenja. Tužiocima se tada digne kosa na glavi jer je dokazivanje skoro pa nemoguća misija”.

Tokom monitoringa evidentirano je 4.812 rizičnih javnih nabavki, a monitoring je proveden u periodu od 1. oktobra 2020. do 30. septembra 2021. godine.

ba.n1info.com

Radio AS