MUP KS: Smanjenje krivičnih djela najvećim dijelom u oblasti protiv imovine

Prema Informaciji o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za mjesec januar ove godine, u Kantonu Sarajevo bilježi se trend smanjenja broja krivičnih djela, saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo je saopštila da je u informaciji kantonalnog MUP-a, predstavljenoj na sjednici vlade, istaknuto da je u januaru bilo 314 događaja s obilježjem krivičnog djela, što je 68 ili 17,8 posto događaja manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Resorni ministar Admir Katica istakao je da je smanjenje broja krivičnih dijela najvećim dijelom zabilježeno u oblasti protiv imovine (razbojništva i teške krađe) i to za 40 događaja, te da je u toj oblasti Uprava policije u proteklom periodu poduzela značajne aktivnosti, ali da su one intenzivirane i na drugim poljima.

Smanjen je i broj krivičnih djela u oblasti javnog reda i pravnog prometa (za šest), zdravlja ljudi (za pet),  dok je povećanje evidentirano u oblasti protiv života i tijela (za pet događaja), te braka, porodice i mladeži (za jedan događaj više).

“Tokom januara i  februara na području našeg kantona izvršena su krivična djela koja su uznemirila građane. Svjesni smo njihove zabrinutosti, ali im poručujemo da je policija na terenu i  da se intenzivno poduzimaju sve neophodne  aktivnosti na prevenciji i istraživanju počinjenih  krivičnih djela. U fokusu policije  su  kriminalne grupe povezane s organiziranim kriminalom.  Intenzivirali smo i aktivnosti na unapređenju sigurnosti  u saobraćaju, prevenciji saobraćajne delinkvencije, u skladu s nedavno usvojenim zaključcima Vlade i Uprave policije. Posebno važno je oduzimanje vozila od višestrukih počinilaca kaznenih dijela u saobraćaju. Intenzivirali smo aktivnosti na svim poljima, sarađujemo sa sudskim organima, a sve u cilju podizanja sigurnosti na viši nivo”, naveo je ministar Katica.

Podsjetio je da je MUP KS učestvuje u međunarodnim akcijama borbe protiv kriminala, te da je prije nekoliko dana uspješno provedena koordinirana policijska akcija razbijanja kriminalne grupe koja se bavila krađom motornih vozila i djelovala širom Njemačke.

Akciju su proveli njemački Policijski inspektorat Emsland/Bentheim, njemačka Dortmund policija, austrijski Ured krim policije i  Ministarstvo unutrašnjih KS, uz koordiniranciju Europola.  Kriminalna grupa je bila sačinjena od BH državljana koji su ilegalno boravili u Njemačkoj i vršili krivična djela u saveznim državama Donja Saksonija, Sjeverna Rajna Vestfalija i Hessen, saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS