Na deponiji Smiljevići sanirana ploha na kojoj su vršena iskopavanja i traženje nestalih osoba

Na deponiji “Smiljevići” završena je sanacija devastirane plohe na kojoj je od 2014. godine narušena stabilnost iskopavanjem i traženjem nestalih osoba.

Izvršen je pregled i primopredaja izvedenih radova po Ugovoru za sanaciju devastirane plohe na lokalitetu deponije “Smiljevići” u Sarajevu, za čiju realizaciju su Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Tužilaštvo BiH osigurali finansijska sredstva u iznosu od 199.401,27 KM sa PDV-om.

Pregled i primopredaja izvedenih radova izvršeni su u prisustvu Adnana Medića, pomoćnika resornog ministra, Ivana Matešića, rukovodioca Odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH, Venere Simonović, predstavnice stručno-tehničkog nadzora, Senada Sejdića, direktora firme Grakop d.o.o. Kiseljak, Adnana Izetbegovića, predstavnika deponije Smiljevići i Dženite Viteškić, predsjednice Komisije za praćenje realizacije i izradu Programa aktivnosti na sanaciji i izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom (RCUO) “Smiljevići” u Sarajevu za 2022. godinu.

Nakon izvršenog pregleda, konstatovano je da je dinamika izvođenja radova vršena u skladu s datim nalozima, realizovani radovi su izvedeni u skladu s Ugovorom i uputama korisnika deponije i nadzornog organa-Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Nakon sanacije stekli su se preduslovi za proširenje plohe za odlaganje komunalnog otpada na površini od 37.000 metara kvadratnih, kojoj će se pristupiti odmah nakon izrade projektne dokumentacije. Proširenjem plohe na površini od 37.000 metara kvadratnih osigurat će se novo mjesto za sanitarno odlaganje komunalnog otpada, a sve u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom za Regionalni centar za upravljanje otpadom “Smiljevići”.

Radio AS