Na Ilidži počela zamjena stare rasvjete novom LED rasvjetom

Na području općine Ilidža počela je zamjena starih svjetiljki javne rasvjete novom LED rasvjetom.

Kako su saopštile lokalne vlasti, LED rasvjeta, koja je zbog veoma niskog utroška električne energije, dugog roka trajanja i za oko ugodnijeg svjetla označena kao veoma ekonomična, dio je procesa modernizacije kao i unapređenja ekonomske i ekološke učinkovitosti na području Ilidže.

Nove LED svjetiljke do sada su instalirane u ulicama Butmirska cesta, Igmanskih bataljona, Igmanska cesta, Stari drum, Stari harem, Put Famosa, Stupska, Bojnička i Nikole Šopa.

Nastavlja se s provođenjem ovog projekta – stara rasvjeta bit će zamijenjena novom LED rasvjetom na još nekoliko lokacija.

“Krenuli smo u implementaciju projekta LED rasvjete po mjesnim zajednicama. Ulica po ulica, mahala po mahala, prolazimo i ostavljamo vidljiv trag”, izjavio je načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur.

Radio AS