Svjetski dan srca: Kardiolozi pozivaju građane Sarajeva na besplatan pregled

Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini će 29. septembra 2022. godine obilježiti Svjetski dan srca tako što će tog dana ispred “Kuće srca” (Štrosmajerova br. 6) u Sarajevu biti organizovana kontrola lipoproteina niske gustoće (LDL), besplatno za građane. Cilj Udruženja je promocija preventivne kardiologije, kao esencijalnog segmenta djelovanja jednog kliničara.

Kontrola LDL-a je veoma važna, jer, kako pojašnjavaju stručnjaci, on predstavlja marker kardiovaskularnog rizika te kao takav, jako je važan u segmentu stratifikacije rizika od kardiovaskulranog incidenta, te predstavlja marker na koji se mora terapeutski djelovati.

Također, članovi Udruženja će građanima predstaviti mjere, koje i sami predlažu, a odnose se na čuvanje zdravlja, kontrolisanje krvnog pritiska. Nas terenu će, osim toga, članovi Udruženja građane savjetovati i o načinu uzimanja lijekova, kao i o važnosti preventivnih, nefarmakoloških, mjera u svakodnevom životu pojedinca.

Sama kontrola LDL-a će se raditi u vremenskom inervalu od 8:00 do 12:00 sati. Svi građani se mogu i ranije javiti te rezervisati svoju kontrolu na e-mail: info.ukbih@gmail.com.

Od 12:00 sati će biti organizovana i predavanja za zdravstvene radnike, koja će sadržavati
aktuelne teme iz domena preventivne kardiologije.

Kolege koje žele prisustvovati, mole da se prijave na e-mail: info.ukbih@gmail.com.

Stručnjaci pojašnjavaju da efekat na svaki riziko faktor ima benefita, uz napomenu da je svaka farmakološka terapija, bez nefarmakološke, suštinski besmislena, nesvrsishodna i vjerovatno daje lažni osjećaj sigurnosti pacijentu.

“U primarnom fokusu trebaju biti oni riziko faktori na koje lako možemo utjecati, a to su prevencija i tretman arterijske hipertenzije, diabetes mellitusa i hiperlipidemije, te zdrav životnistil s fokusom na odbacivanje štetnih navika, poput pušenja i konzumiranja alkohola, uz optimalnu fizičku aktivnost. U slučaju da ekstremnu gojaznost prihvatimo kao izraz nekulture, nepridržavanje farmakološkog tretmana kojeg prepisuje medicinski radnik kao vlastitu slabost, nepovjerenje u zdravstveni sistem kao nešto što nije normalno i prirodno, uz promovisanje fizičke aktivnosti kao pravca savremenog života, možemo očekivati i da ćemo prihvatiti svaki novi javnozdravstveni problem kao nešto sa čim se možemo boriti, i na kraju izaći kao pobjednici iz toga”, poručili su iz Udruženja.

Radio AS