Na Otvorenoj sceni Obala u srijedu predstavljanje novih naslova Akademije scenskih umjetnosti

Predstavljanje novih naslova u izdanju Univerziteta u Sarajevu – Akademije scenskih umjetnosti (ASU) – drame “Kad bi naglas govorili” Adnana Lugonića i zbornika studentskih radova “Drama” i “Scenarij” za 2022. godinu biće upriličeno u srijedu, 26. aprila na Otvorenoj sceni Obala ASU.

Drama “Kad bi naglas govorili” objavljena je u ediciji Savremeni dramski tekstovi, kojom je otvoren još jedan prostor za promociju savremene bosanskohercegovačke drame, neopravdano zapostavljene u našem okruženju. Postavljena 2016. godine u Kamernom teatru 55, u režiji profesora na Odsjeku za režiju Srđana Vuletića, diplomska drama je Lugoniću, višem asistentu na Odsjeku za dramaturgiju, donijela specijalnu nagradu Stručnog žirija festivala “Dani Jurislava Korenića”, kao i nagradu ARTCENA 2017 za prevod drame na francuski jezik.

Nova studentska ostvarenja predstavljena su u ediciji “Rani radovi”, posvećenoj promociji praktičnih i teorijskih tekstova koji nastaju tokom nastavnog procesa na Akademiji scenskih umjetnosti.

U novom zborniku “Drama” objavljeni su radovi studenata i diplomanata sa Odsjeka za dramaturgiju Armina Behrema, Zoe Ibrahimović, Ismire Mašić i Lamije Pandžo. Novi zbornik studentskih radova “Scenarij”, u potpunosti posvećen scenarijima za televizijske serije, donosi ostvarenja Benjamina Konjicije i Ismire Mašić sa Odsjeka za dramaturgiju, te Isidore Ratković i Mine Vavan sa Odsjeka za režiju. 

O izdavačkoj aktivnosti Akademije scenskih umjetnosti na predstavljanju će govoriti dekan Faruk Lončarević, dok će nova izdanja edicije “Rani radovi” predstaviti prof. dr. Elma Tataragić i van. prof. Zoran Mlinarević, te studenti čiji su radovi uvršteni u zbornike.

O drami “Kad bi naglas govorili” viđenje će iznijeti autor Adnan Lugonić i prof. Almir Imširević, dok će dijelove drame čitati Ana-Marija Tomić i Pavle Marković, studenti treće godine Glume, najavili su iz Izdavačkog savjeta Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo.

Radio AS