Na Univerzitetu u Sarajevu održan panel o temi „Korupcija u obrazovanju“

Danas je u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu održan panel o temi „Korupcija u obrazovanju“, u organizaciji Etičkog savjeta Univerziteta u Sarajevu.

Uvodničari na panelu bili su prof. dr. Armin Kržalić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, prof. dr. Enita Nakaš, prorektorica za međunarodnu saradnju i predsjednica Etičkog savjeta UNSA i Alma Fejzić, projekt koordinatorica udruženja „Centar za razvoj omladinskog aktivizma (CROA)“.

Kada je riječ o učestalosti prijavljivanja korupcije u visokom obrazovanju, profesorica Nakaš pojašnjava kako nijedan slučaj nije zabilježen već četiri godine. Naime, smatra da je razlog tome neinformiranost studenata o tome šta sve korupcija podrazumijeva. Osim toga, često dolazi do miješanja pojma globalne korupcije i pojma korupcije u obrazovanju, što studente obeshrabruje da vjeruju u adekvatno procesuiranje eventualne prijave. Kako kaže, studente je potrebno ohrabriti da se angažuju i budu slobodni prijaviti sve slučajeve neetičkog ponašanja.

Koordinatorica na projektu iz udruženja „CROA“ naglašava kako udruženje aktivno radi sa mladima na ovom problemu već nekoliko godina. „Konkretno, protekle godine udruženje je prikupljalo iskustva i potrebe studenata sa Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Uzevši to u obzir, udruženje danas daje svoje preporuke kako bi pomoglo mladima na tom putu. Budući da je udruženje iz nevladinog sektora, ono može biti dobar alat pomoći onda kada univerzitet to zbog svojih tehničkih ili birokratskih problema ne može“, zaključuje koordinatorica Fejzić.

Radio AS