Osigurana sredstva za sanaciju klizišta na lokalitetu Park-šume Hum

Direktorica Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Belma Barlov, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite KS Dženan Brkanić i načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović danas su u zgradi Općine potpisali Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza na realizaciji projekta sanacije klizišta K4 – Park-šume Hum – prva faza.

Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000 KM, a na osnovu ovog Sporazuma osigurana su sredstva za realizaciju prve faze u iznosu od 350.000 KM, u okviru kojih je Zavod za izgradnju KS  osigurao 102.000 KM, Uprava civilne zaštite KS 98.000 KM i Općina Novo Sarajevo 150.000 KM.

Općina je u prethodnom periodu pribavila odobrenje za građenje za realizaciju ovog projekta, te će u skladu sa odredbama Sporazuma raspisati postupak javne nabavke za izvođenje radova, dok će Zavod vršiti uslugu stručnog nadzora nad njihovim izvođenjem.

U svom obraćanju direktorica Zavoda Belma Barlov istakla je da je ovo jedan od Sporazuma kojeg Zavod potpisuje sa općinama na području Kantona Sarajevo u cilju sanacije klizišta, te da se ovaj put radi o sanaciji klizišta K4 na lokalitetu Park-šume Hum. 

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Dženan Brkanić naglasio je da se radi o realizaciji prve faze radova, dok je naredne godine planirana i druga faza radova, te dodao da je iduće godine planiran nastavak aktivnosti na sanaciji započetih klizišta u KS u svim općinama, pa i općini Novo Sarajevo.

“Jedan od strateških projekata Općine Novo Sarajevo je uspostavljanje sportsko – rekreativne zone Park-šume Hum i otvaranje ovog lokaliteta građankama i građanima Novog Sarajeva za odmor i rekreaciju”, poručio je načelnik Tanović, te dodao da se o važnosti ovog projekta govorilo u više navrata.

Dodao je da je Park- šuma Hum lokalitet koji treba predstavljati “pluća grada” i mjesto gdje će se okupljati svi naši sugrađani, ali i turisti koji dođu u posjetu Sarajevu. Naglasio je da je jedna od bitnih pretpostavki za dalju realizaciju ovog projekta i sanacija klizišta K4.

Sredinom lokaliteta ovog klizišta teče Humski potok, koji izvire u tijelu klizišta oko 100 metara ispod površine i protiče kroz klizište.

U okviru Glavnog projekta dato je rješenje sanacije klizišta koje se zasniva na efikasnom sistemu odbrane od vanjske i unutrašnje vode, kao i za snižavanje nivoa podzemnih voda u zoni aktivnih klizišta. 

Glavni zadatak svih izvedbenih radova je saniranje aktivnog klizišta i zaštita stambenih objekata, te prilaznih lokalnih puteva od slijeganja i obrušavanja. 

Radio AS