Narodno pozorište u Sarajevu raspisalo konkurs za najbolji dramski tekst

Narodno pozorište Sarajevo raspisalo konkurs za najbolji dramski tekst na temu: “Jeste prokletstvo doba ovoga u tom što ludi vode slijepe”.

Izbor najboljeg dramskog teksta izvršit će stručni žiri kojeg imenuje Narodno pozorište. Rok za slanje tekstova je 31. mart 2023. godine.

Osnovni uslovi su:

  1. Dramski tekst može pripadati bilo kojoj dramskoj vrsti i/ili žanru;
  2. Dramski tekst ne može biti iz oblasti lutkarstva ili književnosti za djecu;
  3. Dramski tekst može biti napisan latinicom ili ćirilicom na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku;
  4. Dramski tekst ne može prethodno biti objavljen ili scenski postavljen – insceniran;
  5. Dramski tekst je potrebno dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi (doc ili pdf format);
  6. Dramski tekst mora biti potpisan šifrom, a njeno razrješenje dostavljeno u zatvorenoj koverti.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

  • građanke i građani Bosne i Hercegovine, sa ili bez bosanskohercegovačkog državljanstva; – odnosno:
  • lica/osobe rođene u Bosni i Hercegovini,
  • lica/osobe koje žive i rade ili su živjeli i radili u Bosni i Hercegovini,
  • lica/osobe koje se neupitno osjećaju i arugumentovano pripadaju bosanskohercegovačkom kulturnom i umjetničkom miljeu.

Najbolji dramski tekst bit će nagrađen u ukupnom neto iznosu od 7.000,00 KM (slovima: sedam hiljada konvertibilnih maraka) sa plaćenim porezom i doprinosima, što će biti regulisano zasebnom odlukom i ugovorom sa autoricom/autorom. Ovaj iznos ujedno je i otkup prava za mogućnost štampanja i izdavanja nagrađenog dramskog teksta u knjizi ili drugoj vrsti štampane ili elektronske publikacije, u izdanju NPS, uz mogućnost organizovanja javnog čitanja ili bilo kojeg drugog oblika promocije i prezentacije nagrađenog djela.

Prijavom na ovaj konkurs autori i autorice ustupaju puna autorska prava NPS za pozorišnu inscenaciju djela u okviru repertoara i programsko-produkcijske djelatnosti NPS, što će biti regulisano navedenim ugovorom sa autorom/autoricom.

Rezultati konkursa javno će biti objavljeni do kraja umjetničke sezone 2022/23.

Dramski tekst u tri štampana primjerka (hard copy) i na nosaču elektronske forme (disk, USB memory stick ili sl.), uz zasebno kovertiranu šifru, potrebno je putem pošte dostaviti na adresu: Narodno pozorište Sarajevo, Obala Kulina bana 9, Sarajevo 71000, BiH uz obaveznu naznaku: “Konkurs/Natječaj za najbolji dramski tekst”.

Radio AS