Nastavak 4. radne sjednice u ponedjeljak 27. marta, 6. radna sjednica u srijedu 29. marta

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo odlučio je da se nastavak 4. radne sjednice održi u ponedjeljak, 27. marta ove godine, s početkom u 10:00 sati, dok je novu 6. radnu sjednicu ovog zakonodavnog tijela zakazao za srijedu, 29. marta 2023. godine, u 09:00 sati.

Na nastavku 4. sjednice zastupnici Skupštine KS razmatrat će preostale tačke dnevnog reda, i to:

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu sa Odlukom o izvršavanju finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu;

11. Prijedlog odluke o postojanju javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola “ROSULJE” Vogošća;

12. Prijedlog odluke o osnivanju privatne srednje škole pod nazivom – Privatna međunarodna gimnazija QSI International School of Sarajevo – QSI Međunarodna kvalitetna škola Sarajevo i

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o zakupu poslovnog prostora Poslovne zgrade KJP Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo koji zaključuju Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo.

A na dnevnom redu nove 6. sjednice bit će sljedeće tačke dnevnog reda:

1. Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori;

2. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2023.godinu;

3. Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2023.godinu;

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023. godinu sa Odlukom o izvršavanju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023. godinu i

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

Radio AS