Počela rekonstrukcija i proširenje dječijeg igrališta u ulici Trg djece Dobrinje

Općina Novi Grad Sarajevo realizuje projekat rekonstrukcije i izgradnje dječijih igrališta na svom području, u sklopu kojeg je započeta rekonstrukcija i proširenje dječijeg igrališta u ulici Trg djece Dobrinje, u MZ “Dobrinja C”.

Obziroma da je igralište bilo malo i u dosta lošem stanju sa zastarjelim mobilijarom i asfaltnom podlogom, Općina je pristupila njegovoj rekonstrukciji i proširenju, kako bi djece ovog dijela Dobrinje imala ugodno mjesto za igru.

Radit će se kompletna rekonstrukcija igrališta i izgradnja pristupne staze. Radovi obuhvataju rekonstrukciju podne podloge, odnosno izradu AB ploče sa ivičnjacima i ugradnjom gumene podloge, a bit će i ograđeno panelnom ogradom.

Namijenjeno je djeci uzrasta od tri do 12 godina, kojoj će biti na raspolaganju nova kula sa toboganima, ljuljačka, klacklica, njihalice. Bit će postavljene i parkovske klupe i korpe za otpatke. Dio igrališta imat će zelenu površinu i bit će hortikulturno uređeno.

Novoizgrađeno igralište bit će površine oko 300 metara kvadratnih. Izvođač radova je firma “Mibral” d.o.o. Sarajevo.

Radio AS