Nastavak provedbe projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”

U sklopu Platforme za saradnju, čiji je cilj unaprijediti upravljanje otpadom u Kantonu Sarajevo danas je organiziran peti sastanak partnera u toj platformi, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS te opština u Kantonu Sarajevo.

Cilj sastanka je uspostava saradnje KJKP „Rad“ i privatnog sektora kako bi se povećao obim recikliranog otpada i na taj način zaštitio okoliš i usporilo punjenje Regionalne deponije Smiljevići.

Kako navode iz međunarodne organizacije People in Need, koja implementira strateški razvojni projekt “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” uz finansijsku podršku Vlade Republike Češke/Češke razvojne agencije u toku je i javni poziv za dodjelu kompostera za domaćinstva u Kantonu Sarajevo tako da svi zainteresovani građani mogu preuzeti potrebnu dokumentaciju na web-siteu KJKP „Rad“.

Implementacija projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”, ukupne vrijednosti 2,6 miliona KM, traje od jula 2021. do decembra 2023. godine.

Projekt uključuje pružanje podrške jačanju kapaciteta KJKP „Rad“, nabavku velike količine kontejnera za sortiranje i reciklažu otpada, jačanje svijesti o pravilnom sortiranju i recikliranju kod stanovništva Kantona Sarajevo, te nabavku 770 kontejnera (220 zvona zapremine 1100 l za staklo, 275 kontejnera 1.100 l za papir, 275 kontejnera 1100 l za plastiku); 5.000 kanti (tri kante u kompletu: plava, žuta i crna).

Također u sklopu projekta biće osigurano i 2.000 kompostera za individualne stambene objekte, oprema za jedno reciklažno dvorište veličine  1.000 m2, a projekt uključuje i edukaciju ključnog osoblja KJKP “Rad“, te uspostavu efikasnije koordinacije i kampanju jačanja svijesti javnosti o važnosti sortiranja i recikliranja otpada.

FENA

Radio AS