Nastavljena podjela kanti za selektivno odlaganje otpada na području opštine Centar

Danas je Kantonalno javno komunalno preduzeće “Rad” za 80 domaćinstava u ulici Breka na području opštine Centar počelo sa podjelom kanti za selektivno odlaganje otpada.

Podjela kanti je organizovana u okviru projekta “Otpad nije smeće” – uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području kantona Sarajevo.

Finansijer projekta je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, dok su za realizaciju zaduženi KJKP Rad i Općina Centar.

“Današnje aktivnosti predstavljaju nastavak projekta kojeg realizujemo u saradnji sa Općinom Centar. Ovom prilikom ćemo podijeliti 80 žutih kanti za odlaganje miješanog reciklažnog otpada, te 80 crnih kanti za odlaganje ostalog komunalnog otpada. U narednom periodu, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“, također ćemo provesti još jednu akciju podjele kanti za stanovnike Centra za selektivno odlaganje otpada kao i kompostera za zbrinjavanje organskog otpada. Stanovnici ove ulice koji nisu danas preuzeli svoje kante mogu se obratiti sekretaru ove mjesne zajednice”, objasnio je Fahrudin Tinjak, izvršni direktor “Pogona javna higijena” u KJKP Rad.

Tokom realizacije ovog projekta predstavnici Rada su dijelili brošure sa uputstvima i terminima odvoza kanti. Kako je utvrđeno programom odvoza jedanput sedmično će vozila KJKP „Rad“ odvlačiti crne kante sa komunalnim otpadom, dok će po žute kante, u koje se trebaju odlagati papir, plastična i metalna ambalaža, dolaziti jednom u petnaest dana.

Radio AS