Nauka o muzici u fokusu drugog dana Festivala Dani umjetnosti UNSA

Programske aktivnosti drugog dana Festivala “Dani umjetnosti UNSA” realizovane su na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu (MAS UNSA).

U Maloj sali Muzičke akademije održana je 15. tribina studenata Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije UNSA. Radove su izložili Melanie Ovenden (“Le Robin et de Marion Adama de la Hallea: utjecaj na srednjevjekovnu svjetovnu muziku”, mentorica: van. prof. dr. Fatima Hadžić, ass. mr. Rijad Kaniža), Ena Ibrahimagić (“Misa Notre-Dame Guillaumea de Machauta: utjecaj na srednjevjekovnu duhovnu muziku”, mentorica: van. prof. dr. Fatima Hadžić, ass. mr. Rijad Kaniža), Janet Muratagić (“Opera u Italiji u 18. stoljeću”, mentorica: van. prof. dr. Lana Paćuka, ass. mr. Rijad Kaniža), Anida Begić (“Francuska opera u 18. stoljeću”, mentorica: van. prof. dr. Lana Paćuka, ass. mr. Rijad Kaniža), Martina Mijatović (“Pijanistička škola Franza Liszta”, mentorica: van. prof. dr. Lana Paćuka, ass. mr. Rijad Kaniža), Mia Golemac (“Programnost u stvaralaštvu Franza Liszta”, mentorica: van. prof. dr. Lana Paćuka, ass. mr. Rijad Kaniža) i Amar Hadžić (“Komparacija verzija Romantične simfonije Antona Brucknera”, mentorica: van. prof. dr. Lana Paćuka, ass. mr. Rijad Kaniža).

U povodu 120 godina od rođenja akademika Cvjetka Rihtmana, utemeljitelja Muzičke akademije UNSA, priređena je izložba i panel na kojem je tradicijska muzika i kultura sagledana iz različitih perspektiva.

Nakon uvodnog obraćanja dekana Muzičke akademije UNSA prof. mr. Ališera Sijarića; prof. dr. Tamara Karača Beljak, prorektorica za umjetnost, umjetničko-istraživački rad, kulturu i sport UNSA i moderatorica naučnog skupa osvrnula se na značaj terenskih istraživanja akademika Rihtmana i njegovom doprinosu razvoju bosanskohercegovačke etnomuzikologije.

O Institutu za muzikologiju, koji 2023. obilježava 20 godina rada i o problemima i izazovima digitalizacije terenskih snimaka, govorila je acc. prof. dr. Jasmina Talam. Nakon toga je prof. dr. Nirha Efendić ukazala na vezu usmene književnosti i etnomuzikologije, kroz osvrt na djelovanje prof. dr. Muniba Maglajlića.

Manifestaciju “Božićno silo” predstavio je mr. Jure Miloš, dok je Ivan Barać govorio o pučkim igrama i nošnjama zapadne Hercegovine. Naučni skup zaključen je izlaganjem prof. emeritusa Dželala Ibrakovića, koji je razmotrio formiranje novih društvenih (muzičkih) narativa, ukazavši i analizirajući pretvaranje tradicionalnog folklora u pomodarstvo i etnonacionalnu simboliku.

U sali “Cvjetko Rihtman” upriličena je promocija knjige “Koncertantna djela u Bosni i Hercegovini: stil i harmonija” prof. dr. Naide Hukić, profesorice na Muzičkoj akademiji UNSA. Monografija obuhvata definiranje osobenosti muzičke građe, kompozicionih tehnika, modela i koncepata s fokusom na harmonijski jezik tog značajnog segmenta kompozitorskog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Osim autorice, monografiju su prezentirale i recenzentice prof. dr. Amra Bosnić i prof. dr. Fatima Hadžić, te moderiratorica doc. dr. Nerma Hodžić-Mulabegović.

Radio AS