Novi asfalt u ulici Sulejmana Filipovića na Dobrinji

Izvođač radova građevinska firma “Grakop” završila je radove na sanaciji i asfaltiranju ulice Sulejmana Filipovića, u mjesnoj zajednici “Dobrinja A”.

Sanirano je i asfaltirano oko 300 metara saobraćajnice koja je bila u jako lošem stanju, sa puno udarnih rupa i drugih oštećenja, što je otežavalo svakodnevno odvijanje saobraćaja u ovom dijelu Dobrinje.

Urađena je kompletna zamjena kolovoza širine 6 metara, sa dvije saobraćajne trake, što je podrazumijevalo uklanjanje starog asfaltaltnog sloja, te polaganje dva sloja novog asfalta.

U sklopu radova koje je finansirala Općina Novi Grad Sarajevo, izgrađene su i dvije izdignute pješačke plohe sa kompletnom horizontalnom i vertikanom saobraćajnom signalizacijom.

Radio AS