NUBBiH predstavila tri nova izdanja na sarajevskom sajmu knjiga i učila

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, u okviru 34. Internacionalnog Sarajevskog sajma knjiga i učila 2023. predstavila se sa svojom bogatom izdavačkom produkcijom, izložbom i promocijom tri najnovija izdanja: “Vijećnica – NUB BiH u potrazi za identitetom”, “Bosna i Hercegovina na geografskim kartama do 20. stoljeća te “Ismet Mujezinović: restauracija i konzervacija umjetničkih djela NUB BiH”. 

Knjiga Vijećnica – NUB BiH “u potrazi za identitetom”, usko je povezana sa obilježavanjem 25./26. augusta 1992. godine datuma stradanja, i svjedoči zapravo tužnoj sudbini ove institucije u poratnom periodu, koja nije prevazišla implikacije ratnih dešavanja. Promotori knjige su bili Ibrahim Spahić, počasni član NUB BiH, prof. dr. Adnan Busuladžić i autor dr. Ismet Ovčina, koji je ujedno i glavni i odgovorni urednik publikacije. Recenzije potpisuju mr. sci. Amra Rešidbegović i prof. dr. Adnan Busuladžić.

“Knjiga Vijećnica – NUB BiH ‘u potrazi za identitetom’ prije svega, ima namjeru i obavezu da i na ovaj način sumira i podsjeti sve nadležne na borbu Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine za pravno-finansijski status, ali i borbu za rješavanje njenog statusa u zgradi Vijećnice, u koju je smještena 1951. godine, kada se Administrativno-upravna funkcija Vijećnice usmjerava ka kulturnom naslijeđu i nauci”, istakao je na promociji autor publikacije Ovčina.

Komentarijući najnovija događanja u vezi s uknjiženjem zgrade Vijećnice, Ovčina je istakao da je nakon granatiranja zgrade Vijećnice, zatim poslijeratnog nerješavanja pravno-finansijskog statusa NUB BiH, ovo najveći napad na ovu instituciju u njenoj časnoj misiji kulture, obrazovanja i nauke. Dodao je da su se u časnoj historiji Sarajeva gradonačelnici zalagali za što bolje uslove i afirmaciju Biblioteke, kao jednog od simbola kulturnog identiteta države BiH.

“Izgleda da smo sada dočekali drugačije gdje se otima stečeno pravo Biblioteke. Mi nećemo odustati od prava povratka u zgradu Vijećnice, dugogodišnji dom biblioteke. Sada vodimo pravnu borbu za naše pravo na nadležnim sudovima”, naglasio je Ovčina.

Promotori Ibrahim Spahić i prof. dr. Adnan Busuladžić su posebno naglasili simboličan, ali i pravni status NUBBiH u Vijećnici i njenog prava na povratak.

NUBBiH je na ovogodišnjem Sarajevskom sajmu knjiga promovirala i izdanje iz Kartografske zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine – “Bosna i Hercegovina na geografskim kartama do 20. stoljeća”. Promotori su bili voditelj Grafičke i kartografske zbirke NUB BiH, Teufik Osmanović, priređivač publikacije; prof. dr. Adnan Busuladžić, recezent i dr. Ismet Ovčina, glavni i odgovorni urednik.

Prof. dr. Adnan Busuladžić istakao je kao najznačajniju dimenziju i doprinos ove publikacije, njenu bibliotečku ulogu koja zadovoljava sve savremene zahtjeve stručnog bibliotečkog posla.

“Prije svega, građa ovog kataloga morala je proći kroz stručnu pripremu s obzirom da se radi o jako staroj, rijetkoj i osjetljivoj građi; zatim se morala temeljito upoznati te bibliotečki obraditi; potom se izvršiti selekcija građe i utvrditi njena relevantnost, adekvatnost i specifičnost, što predstavlja istraživački aspekt; potom slijedi rad na samoj publikaciji što rezultira sabranosti i dostupnosti građe na jednom mjestu. U konačnici, informacija je u razrađenom i prilagođenom obliku data i prezentirana zainteresiranim istraživačima i javnosti u cjelini”, naglasio je Busuladžić.

Bosna i Hercegovina je do 17. stoljeća prikazivana u okviru većih regionalnih cjelina (Evrope, jugoistočne Evrope, Balkanskog poluotoka i dr.), tako da su za bh. historiju ove karte od iznimne važnosti.

“U ovoj publikaciji opisano je i predstavljeno 49 karata na kojima je prikazana Bosna i Hercegovina. Najstarija karta koju posjeduje NUB BiH jeste Sclavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae finitimarumque regionum nova descriptio, njemačkog kartografa Augustina Hirschvogela, koja je nastala u Nürnbergu 1565. godine. Među starim i vrijednim kartama nalazi se i Mercatorova karta Sclavonia, Croatia, Bosnia cum Dalmatiae parte, zatim karta Partie meridionalle du Royaume de Hongrie, Croatie, Dalmatie, Bosnie…, kao i karta La Croazia, Bosnia, e Servia edi nuova projezione. Katalog je pored bibliografskog opisa karata donio i preslike jednog broja njih te njihove detaljne opise, a popraćen je i uvodnom studijom o kartografiji općenito te kartama i kartografima koji su zastupljeni u katalogu”, kazao je priređivač publikacije Teufik Osmanović.

Krajnji cilj izrade i štampanja kataloga jeste na jednom mjestu obuhvatiti, prezentirati i adekvatno predstaviti vrijednu građu svim zainteresovanim korisnicima, istraživačima, naučnim radnicima u zemlji i inostranstvu.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, kao svoj doprinos zaštiti i prezentaciji kulturnog naslijeđa u ovoj godini pripremila je još jedno značajno izdanje pod nazivom “Restauracija i konzervacija umjetničkih djela Grafičke zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, Ismet Mujezinović”.

NUBBiH u svrhu očuvanja umjetničkih slika koje se nalaze  njenim fondovima, a čuvaju se u Grafičkoj zbirci, pokrenula je projekt restauracije i konzervacije ovih umjetničkih djela. Realizacija zamišljenog višegodišnjeg projekta započet je sa umjetničkom slikom Ismeta Mujezinovića, a na kojoj je oslikan pejzaž bosanske mahale.

Za realizaciju aktivnosti predviđene projektnom aplikacijom, restauracija i konzervacija umjetničke slike Ismeta Mujezinovića i opis postupka restauracije i konzervacije, NUB BiH je angažirala restauratora, prof. Sanjina Lugića, ujedno i promotora izdanja.

“Za potrebe projekta, a kasnije i ove publikacije pripremljen je detaljan elaborat o svakom poduzetom koraku koji nam u ovoj publikaciji donosi stručnu digitalnu fotodokumentaciju zatečenog stanja, specifičnosti slikarskog rukopisa, lokacije i sadržaja signature, značajnih faza rada, te stanja nakon restauracije”, kazao je restaurator Kataloga Lugić.

Paralelno sa aktivnostima restauracije i konzervacije slike, pripremljena je i bibliografija o životu i djelu Ismeta Mujezinovića.

“Slikar Ismet Mujezinović dosegao je najvisočije domete u težnji da se lijepo ovjekovječi putem umjetnosti i medija slike. Naša uloga jeste, pored ostalog, da ne dozvoli kolektivnom zaboravu i estetici ružnog da nadvlada prefinjene manifestacije čovjekovog uma i vještine koje afirmiraju lijepo kao vrijednost koja ipak nije, kad se priča dovede do kraja, podložna relativizaciji”, istakao je glavni i odgovorni urednik izdanja Ovčina.

Sa ovim novim izdanjem NUBBiH je uspješno dovršila još jedan projekt s namjerom promocije i zaštite baštine koju posjeduje i čuva, te će sa ovom praksom nastaviti i u budućnosti, kako bi i ostale umjetničke slike iz svog fonda sačuvala i produžila im njihov vijek trajanja, a na sveopće dobro budućih generacija i naše države, saopšteno je iz NUB-a BiH. 

Radio AS