Toplane će produžiti grijnu sezonu nakon 15. aprila ako dnevna temperatura bude niža od 12 stepeni

Ukoliko dnevna temperatura vanjskog zraka bude niže od 12 stepeni, uzastopno dva dana, KJKP Toplane – Sarajevo će i nakon 15. aprila nastaviti sa zagrijavanjem svojih korisnika u Kantonu Sarajevo, potvrđeno je Feni iz te kompanije.

Kako su kazali iz Toplana, Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije je propisano da sezona grijanja počinje nakon što se u prethodna dva uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura vanjskog zraka od 12°C ili niža, a prema podacima nadležne meteorološke službe, i to najkasnije 15. oktobra.

“Nadalje, navedenom uredbom je propisano da sezona grijanja završava nakon što se u prethodna dva uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura vanjskog zraka viša od 12 stepeni, a prema podacima nadležne meteorološke službe, i to najranije do 15. aprila naredne godine. Izuzetno davalac usluge može ugovoriti i drugačije trajanje sezone grijanja, ukoliko se nisu stekli uslovi za završetak sezone”, kazali su Feni iz Toplana Sarajevo.

Radio AS