Obilježen početak saradnje dva univerziteta, u Sarajevu i Istočnom Sarajevu

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj i prorektor za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu Jelena Krunić sastali su se danas kako bi simbolično obilježili početak saradnje u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Potpisivanjem Ugovora sa Univerzitetom u Sarajevu, te Memoranduma o razumijevanju s Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, počela je saradnja u okviru koje će profesori i studenti sa ta dva univerziteta zajednički organizirati radionice i istraživanja o izgradnji mira, povjerenja, tolerancije, jačanju društvene kohezije te drugim procesima koji doprinose pomirenju u BiH.

“Ove aktivnosti mi uvijek probude nadu da smo na dobrom putu da našim studentima pružimo dodatnu podršku”, kazao je Škrijelj.

On je izrazio zahvalnost Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i USAID-ovom projektu PRO-Budućnost na dugogodišnjoj saradnji i volji da zajednički rade velike i važne stvari, ističući koliko je u radu značajna podrška i akademske i šire zajednice.

U tom smislu je Jelena Krunić kazala da institucije ugled grade kroz sporazume sa drugim univerzitetima, ali i predstavnicima neakademske zajednice, dodajući da su univerziteti često okrenuti međunarodnim razmjenama, a da je izuzetno važno da se okreću i jačanju međusobnih veza.

“Ovo će biti dobra prilika da naši profesori i studenti razmijene znanja i iskustva, da usvojimo dobre prakse, da se povezuju mladi i da stvaramo podsticajno okruženje za njihov lični i profesionalni razvoj, te da, kada završe studij, ova znanja dalje prenose”, kazala je Krunić.

Saradnju je pozdravila i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić, istaknuvši da je potrebno motivisati mlade da rade na sebi.

Iz USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, su naveli da rado podržavaju projekte koji doprinose jačanju međusobnih odnosa mladih, ali i institucionalnoj saradnji univerziteta.

“Samo kroz kontinuiran i zajednički rad možemo osigurati sretnije studente koji će dalje vraćati i samoj zajednici koja je ulagala u njih. Kroz projekt studenti će imati priliku razvijati vještine izgradnje mira, kritičkog mišljenja i otvaranja dijaloga koji će im umnogome koristiti kao budućim pokretačima promjena u društvu – kazali su predstavnici projekta PRO-Budućnost”, saopštio je Catholic Relief Services.

FENA

Radio AS