Općina Centar sa 30 hiljada KM pomaže sanaciju šteta od poplava na Ilidži

S obzirom da je u nedavnim poplavama općina Ilidža pretrpila najveće posljedice, načelnik Općine Centar Srđan Mandić prilikom posjete ovoj lokalnoj zajednici i načelniku Nerminu Muzuru obećao je finansijsku pomoć.

Danas su načelnici Mandić i Muzur potpisali ugovor o dodjeli finansijskih sredstava Općini Ilidža za sanaciju posljedica izazvanih poplavama. Prema potpisanom ugovoru, Općina Centar će Općini Ilidža uplatiti 30.000 KM. 

“Općinsko vijeće Centar usvojilo je inicijativu da se u narednom periodu obezbijedi 100.000 KM za pomoć općini Ilidža. Od ovog iznosa, sa sredstava civilne zaštite 30 hiljada maraka je odmah operativno, a ostatak će Općini Ilidža biti doznačen u 2022. godini”, kazao je načelnik Mandić.

Načelnik Muzur se zahvalio kolegi Mandiću na podršci i upoznao ga o aktivnostima na saniranju štete.

“Zahvaljujemo se Općini Centar na pruženoj pomoći. Nastavit ćemo saradnju i na drugim projektima kako bi unaprijedili kvalitet života u našim lokalnim zajednicama”, kazao je načelnik Muzur.

Pored navedenog, načelnici Mandić i Muzur su razgovarali i o ostalim temama od značaja za lokalne zajednice.

Radio AS