Okerić – Flewker: KS primjer dobrih praksi u BiH, pozitivne procese bržim tempom implementirati

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić primio je jučer u radnu posjetu šeficu Političkog odjela Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini Helen Flewker.

Teme razgovora bile su aktuelna politička situacija, projekti i procesi čijim rezultatima se KS izdvaja u BiH, zakonodavnopravna pitanja, te posvećenost kantonalnih vlasti reformama koje su nužne u ispunjavanju ključnih prioriteta za pristupanje naše zemlje Evropskoj Uniji.

Flewker je, ovom prilikom, istakla da je Kanton Sarajevo primjer dobrih praksi, te da predvodi u BiH kada je u pitanju  borba protiv korupcije i vladavina prava. Želja je, kako je kazala, da se pozitivni procesi bržim tempom implementiraju i u drugim dijelovima BiH.

“To je vaša snaga i prednost, koju bismo voljeli nastaviti podržavati. Kao lideri imate odgovornost da vodite ovaj kanton na tom putu i nastavite sa širenjem pozitivnih vrijednosti”, naglasila je.

Predsjedavajući Okerić je zahvalio na podršci i svemu što Ambasada čini za Kanton Sarajevo. Naglasio je da je u vrhu prioriteta kantonalnih vlasti nastavak jačanja antikorupcijskog sistema, gradnja sigurnijeg i  transparentnijeg ambijenta za život, kroz kontinuirano poboljšavanje zakonodavnopravnog okvira.

“Kanton Sarajevo je ogledni primjer na koji način je moguće mijenjati procese i ponuditi ih drugim kantonima, kao i višim nivoima vlasti, a tu prije svega mislim na uspostavljanje antikoruptivnog sistema, unapređenje sigurnosnog sistema, jačanje vladavine prava i pristup ekonomskim mjerama”, naglasio je predsjedavajući Okerić.

Najavio je i da će do kraja ove godine Kanton Sarajevo biti domaćin druge konferencije na kojoj će s predstavnicima drugih kantona biti podijeljene dobre prakse iz KS.

“Biće to prilika da ih pozovemo da daju svoj doprinos kada je u pitanju ispunjavanje 14 uslova za pristup BiH Evropskoj Uniji, jer kantoni u tom procesu imaju značajnu ulogu. Biće razmatrane brojne teme kao što su borba protiv korupcije, okoliš, obnovljivi izvori energije, ali i gorući problemi u našem društvu kao što je odlazak mladih. Zato nam je važna parlamentarna saradnja, kako predsjedavajućih skupština, tako i ostalih nivoa vlasti u BiH”, najavio je predsjedavajući  Okerić.

Podsjetio je da je Skupština KS u prethodne dvije godine svojom aktivnošću i produktivnošću omogućila, kroz izmjene postojećih i donošenje novih zakonskih propisa, vraćanje prava građanima koja su čekali dugi niz godina. Tu se, prije svega, misli na preventivne aktivnosti u borbi protiv korupcije, osiguranje porodiljskih naknada, besplatnih udzbenika, stambeno zbrinjavanje boračke populacije, najtransparentniji prijem policijskih službenika u KS, te čitav niz drugih životno i društveno važnih aktivnosti.

Radio AS