Okončani radovi na rekonstrukciji dijela kanalizacione mreže u ulici Borak

Na osnovu sporazuma o realizaciji projekta radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” su u planiranom roku okončali radove na rekonstrukciji separatne kanalizacione mreže na dijelu ulice Borak.

Projekat je finansirala Općina Centar u iznosu od 239.100 KM, dok je za realizaciju i nadzor projekta zaduženo pomenuto komunalno preduzeće. Tokom realizacije projekta, osim izgradnje po 170 metara zasebne fekalne i oborinske kanalizacije koja prikuplja i sprovodi površinske vode u gradski odvodni sistem, također su urađeni i kućni priključci za okolne stambene objekte. Novi dio kanalizacione mreže je spojen na već obnovljenu mrežu u istoj ulici duž stepeništa koje spaja ulice Borak i Terezija.

Po okončanju radova obavljeno je ispiranje nove kanalizacione mreže sa snimanjem stanja posebnom kamerom, te je urađeno geodetsko snimanje izvedenih radova na novoj mreži i ostalih podzemnih instalacija zbog potrebe izrade elaborata. Nakon okončanja ovog projekta planirana je sanacija prokopane saobraćajnice, projekat koji će također biti finansiran iz općinskog budžeta.

Sporazum o realizaciji ovog projekta su potpisali načelnik Općine Centar Srđan Mandić i direktor KJKP “Vodovod i kanalizacija” Rusmir Salić. Prema odredbama ovog dokumenta obaveza komunalnog preduzeća “ViK” je bila da okonča pomenute radove u roku od 90 dana i Općini Centar u roku od 45 dana od okončanja radova da dostavi detaljan finansijski izvještaj sa pratećom dokumentacijom o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.

Budžetom Općine Centar za 2023. godinu za rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na području ove općine obezbijeđen je iznos od 4.011.000 KM.

Radio AS