Općina Centar donirala 15.000 KM Zavodu Pazarić

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisao je s direktorom Javne ustanove Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine ‘Pazarić’ Samirom Suljagićem protokol o realizaciji granta u iznosu od 15.000 KM, za nabavku opreme za fizioterapijski tretman medicinske službe.

Načelnik Mandić je naglasio da Općina Centar svesrdno pruža podršku projektima koji imaju za cilj integraciju osoba sa poteškoćama u razvoju u društvo.

“U skladu sa finansijskim mogućnostima, Općina Centar će kao društveno odgovorna lokalna zajednica nastaviti pružati finansijsku pomoć u radu Zavoda”, poručio je Mandić.

Direktor Suljagić se u ime korisnika i uposlenika Zavoda zahvalio na doniranim sredstvima.

JU Zavod Pazarić vodi brigu o korisnicima sa područja cijele Bosne i Hercegovine i najstarija je ustanova iz ove oblasti u našoj državi.

Radio AS