Općina Centar obezbijedila besplatne užine za 455 osnovaca

Foto: Ilustracija

Općina Centar svake godine obezbjeđuje finansijska sredstva za besplatne užine osnovcima slabijeg imovnog stanja.

U ovogodišnjem budžetu za ovu namjenu je osigurano 85.000 KM. Za mjesec septembar za besplatne užine za 455 učenika osnovnih škola sa područja ove lokalne zajednice izdvojeno je 9.122,80 KM.

Projekat pomoći u plaćanju užine učenicima osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo se realizuje putem osnovnih škola za učenike, čije se porodice nalaze u stanju socijalne potrebe, na prijedlog škole i uz verifikaciju nadležne službe Općine.

Osnovne škole svake godine Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar dostavljaju spiskove sa imenima učenika koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno koji ostvaruju pravo na dodatak na djecu, koji je i jedan od uslova za ostvarivanje prava na besplatnu užinu, na osnovu čega pomenuta služba provjerava stanje na terenu i donosi odluku o ispunjavanju prava na ovaj vid pomoći.

Za jedno dijete mjesečno se izdvaja po 18 KM za užinu i to devet mjeseci u godini, s obzirom na to da se nabavka užina ne vrši za vrijeme raspusta, saopšteno je.

Radio AS