Sarajevski otvoreni centar provodi kampanju “I kad malo bolje pogledaš, žene su nevidljive”

Sarajevski otvoreni centar (SOC), u saradnji sa Communisom uz podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini, provodi ‘I kad malo bolje pogledaš, žene su nevidljive’ – kampanju za jačanje političkog učešća žena u BiH.

“Kampanjom ‘I kad malo bolje pogledaš, žene su nevidljive’ pozivamo sugrađane i sugrađanke da, pri glasanju na Opštim izborima, uzmu u obzir sve faktore koji utječu na i dalje nizak stepen političke participacije žena, preispitaju potencijalne vlastite predrasude, pomognu da se prevaziđu sve trenutne strukturalne prepreke koje sprječavaju ravnopravnost žena u politici kroz davanje razumne podrške kandidatkinjama na Opštim izborima koji će biti održani 2. oktobra ove godine”, naglašava se.

Kako iz SOC navode u saopćenju za javnost, iako Izborni zakon BiH propisuje minimalno 40 posto predstavnica manje zastupljenog spola na izbornim listama, realnost pokazuje da u prosjeku u bosanskohercegovačkim parlamentima/skupštinama učestvuje samo 20 posto žena.

“Rodni jaz u odlučivanju je još izraženiji u strukturama izvršne vlasti, gdje je učešće žena skoro zanemarivo, iako one čine više od polovine bh. stanovništva”, navodi se.

Niz je prepreka na koje žene u bh. političkom životu nailaze na putu ka ravnopravnom učešću, kako onom definisanom relevantnim zakonima Bosne i Hercegovine, tako i jednostavnim principom pariteta.

Plan implementacije mjera EU Gender akcionog plana 2021-2025 na nivou BiH podrazumijeva da jedan od specifičnih tematskih ciljeva, koji treba ostvariti kroz aktivnosti i dijalog, jeste i ostvarivanje uslova za ravnopravno učešće žena, muškaraca, djevojčica i dječaka, u svoj njihovoj raznolikosti, u procesima odlučivanja.

Bez učešća žena i ženske perspektive u političkom životu nećemo moći doseći društveni razvoj, koji uzima u obzir različite startne pozicije za žene i djevojčice, u odnosu na dječake i muškarce, kao i ravnopravne ishode i za jedne i druge u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i rada, zdravstva, sporta i kulture.

“Takođe, bez ravnopravnog učešća žena i ženske perspektive u političkom životu ne možemo očekivati adekvatno rješenje pitanja kao što je prevencija i holistički odgovor na rodno-zasnovano nasilje, pitanja kao što su rodni jaz u platama, menstrualno siromaštvo, pristup seksualnim i reproduktivnim pravima i uslugama, kao i sva druga društvena pitanja koja neproporcionalno pogađaju djevojčice i žene, ograničavaju njihove mogućnosti i prilike u javnom i privatnom životu”, ističe se u saopštenju za javnost.

Radio AS