Općina Centar: Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 385 korisnika

Općina Centar Sarajevo i ove godine realizuje prjekat „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg obezbjeđuje novčana sredstva za 385 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.

Od navedenog broja korisnika među dobitnicima sredstava u iznosu od po 50 KM za juli su 342 penzionera sa minimalnim primanjima, te po 70 KM za 43 socijalno ugrožene osobe preko 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju.

Sredstva su izdvojena kao participacija za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.

U općinskom budžetu za 2022. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 300.000 KM. Od navedenog iznosa 260.000 konvertibilnih maraka je obezbijeđeno za socijalno ugrožene penzionere, dok je 40.000 KM namijenjeno socijalnim ugroženim osobama starijim od 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju.

Uslovi koje penzioneri moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na ovu pomoć je da imaju minimalnu penziju, odnosno da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 400 KM, što važi i za osobe preko 60 godina starosti. Podnosioci zahtjeva moraju biti prijavljeni najmanje dvije godine na području općine Centar. Osim toga, jednočlano domaćinstvo u svom vlasništvu može imati najviše 50 kvadrata stana u objektima kolektivnog stanovanja, a u slučaju da žive u individualnim stambenim jedinicama, dozvoljena veličina stana je do 60 kvadratnih metara.

Sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar, u skladu sa utvrđenim kriterijima, a na osnovu podnesenih zahtjeva.

Radio AS