Općina Novo Sarajevo obezbijedila 1.219 školskih lektira za osam osnovnih škola

Općina Novo Sarajevo i ove godine izvršila je nabavku lektira za učenike od drugog do devetog razreda novosarajevskih osnovnih škola u cilju popunjavanja školskih biblioteka. Radi se o 1.219  školskih lektira koje su nabavljene na osnovu iskazanih potreba osnovnih škola, za šta je Općina izdvojila oko 15.600,00 KM.

Tim povodom, u Dječijoj kući održana je primopredaja lektira direktorima osam novosarajevskih osnovnih škola, koji su istakli da se radi o izuzetno važnoj donaciji budući da se knjige brzo oštećuju. Direktori su poručili da se u vremenu informatizacije mora insistirati kod učenika da nađu više vremena za čitanje knjiga čime razvijaju naviku, kao i ljubav prema pisanoj riječi.

Načelnik dr. Hasan Tanović istakao je da, iako osnovno obrazovanje nije u direktnoj općinskoj nadležnosti, Općina Novo Sarajevo svake godina izdvaja značajna sredstva za unapređenje rada škola i nastavnog procesa, a pogotovo za one aktivnosti koje predlože direktori škola koje su im najbitnije i najpotrebnije.

Ovo je četvrta godina kako Općina vrši nabavku lektira, a prema specifikacijama koje smo dobili od škola. Vrijednost ove nabavke je oko 16.000,00 KM, što je u odnosu na prethodnu 2021. godinu 67% više sredstava koje su izdvojene za ove namjene, istakao je načelnik dr. Tanović, te poručio da će se ove aktivnosti nastaviti i u narednom periodu.

Radio AS