Općina Novo Sarajevo objavila konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata

Na osnovu  člana  3. i 4. Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 14/21), općinski načelnik Općine Novo Sarajevo raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku  2022./2023. godinu.

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih  škola i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju, što uključuje i samofinansirajući studij, u visokoškolskim ustanovama na području BiH,  kao i studenti koji su imali pauzu u školovanju.

Prijave/zahtjevi se podnose na protokol Općine Novo Sarajevo (šalter sala) ulica Zmaja od Bosne 55, Sarajevo, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno do 05. 11. 2022. godine.

Konkurs u cijelosti, kao i obrazac može se preuzeti na linku ispod:

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022/2023. GODINU

NS-OB-203 Prijava na konkurs za učenike i studente

Radio AS