Općina Stari Grad priprema Strategiju razvoja za naredne četiri godine: Svi mogu dati prijedloge i sugestije

Iz Općine Stari Grad Sarajevo obavijestili su građane da je u toku proces javnih konsultacija za Nacrt strateške platforme Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2023-2027. godine.

Strategija razvoja Općine Stari Grad Sarajevo je integrirani, multisektorski strateški dokument kojim su definisane javne politike s ciljem razvoja ove jedinice lokalne samouprave i kreiranja ambijenta za ugodno življenje svih stanovnika Općine Stari Grad Sarajevo.

Strategijom razvoja utvrđuju se ciljevi razvoja Općine Stari Grad Sarajevo, način njihovog ostvarivanja, finansijska konstrukcija, kao i sam način praćenja ostvarivanja postavljenih ciljeva i izvještavanja.

Općinski razvojni tim (ORT), kao operativno i koordinaciono tijelo za izradu Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo, u saradnji sa konsultantom kao ekspertskom podrškom, održao je niz sastanaka i radnih grupa u cilju izrade strateškog dokumenta. Kao rezultat ovog procesa, pripremljen je Nacrt strateške platforme Općine Stari Grad za naredne četiri godine.

Nacrt strateške platforme, koji se sastoji od situacione analize, SWOT i PEST matrice, strateških fokusa, vizije, strateških ciljeva i indikatora, može se pronaći na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo (www.starigrad.ba).

Općina Stari Grad poziva javnost i sve zaiteresovane strane da izvrše uvid u dokument i daju svoje komentare, sugestije i primjedbe u vezi sa ključnim elementima strateške platforme putem obrasca koji je također dostupan na web stranici. Javne konsultacije će trajati 30 dana, počevši od 03.07.2023. godine.

Učesnici u izradi Strategije razvoja su sve općinske službe, Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo, kantonalna ministarstva i organizacije, privredni subjekti, javna komunalna kantonalna preduzeća i druga preduzeća od javnog značaja u oblasti privrede, kulture, sporta, obrazovanja, zdravstva, zatim komore, nevladine organizacije i svi drugi subjekti koji iskažu interes za uključenje u proces izrade i razvijanje partnerstva.

Kroz proces izrade općinskog strateškog dokumenta definisana je i vizija Općine Stari Grad Sarajevo, koja je zasnovana na posebnim karakteristikama i specifičnostima Općine Stari Grad Sarajevo.

Radio AS