OSCE upozorio Kanton Sarajevo da zakonski prijedlog ugrožava slobodu medija i izražavanja

Na adresu Ministarstva komunikacija i transporta BiH i Vlade KS stiglo je pismo predstavnice za slobodu medija OSCE-a (RFOM) Terese Ribeiro u kojem se izražava zabrinutost u vezi s zakonskim prijedlogom u Kantonu Sarajevo kojim bi se moglo negativno uticati na slobodu medija i slobodu izražavanja.

RFOM podsjeća na OSCE Zajedničku deklaraciju iz 2023. godine o slobodi i demokratiji medija i na OSCE Zajedničku deklaraciju četiri međunarodna nosioca mandata za slobodu izražavanja iz 2017. godine kojom se definišu obaveze države u obezbjeđivanju povoljnog okruženja za slobodu izražavanja, u kontekstu sve veće rasprostranjenosti “lažnih vijesti” i drugog štetnog sadržaja, kao što su dezinformacije i propaganda.

Neusklađenost sa OSCE obavezama odnosi se na nacrt Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kojeg je Vlada Kantona Sarajevo usvojila 27. aprila.

Također, spremni su da se zajedno sa relevantnim vlastima u BiH angažuju i pomognu u iznalaženju rješenja kako bi pomenuti nacrt Zakona bio usklađen sa međunarodnim standardima i OSCE obavezama u oblasti slobode izražavanja i slobode medija.

Ranije je i Transparency International BiH upozorio da novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Kantona Sarajevo može dovesti do ozbiljnih kršenja ljudskih prava.

Radio AS