Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti borbe protiv korupcije

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac i šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić potpisali su danas Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti borbe protiv korupcije između ove dvije institucije.

Potpisivanje Memoranduma upriličeno je u prostorijama Zavoda, uz podršku i prisustvo predstavnika Američke ambasade u Bosni i Hercegovini i savjetnika za borbu protiv korupcije u Uredu Erika Larsona.

Potpisivanje Memoranduma podrazumijeva uspostavu institucionalne saradnje koja objedinjava niz aktivnosti vezanih za razmjenu podataka i informacija, u cilju sprečavanja i suzbijanja koruptivnih aktivnosti u skladu sa strateškim dokumentima iz oblasti borbe protiv korupcije.

Formalizovanje saradnje Ureda i Zavoda će predstavljati platformu za sve vidove komunikacije, integraciju softverskih rješenja, edukaciju zaposlenika Zavoda, te dodatnog doprinosa povećanju transparentnosti u interesu osiguranika, kao i unapređenju zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo.

Jedna od najvažnijih odrednica sadržaja Memoranduma podrazumijeva uspostavu organizacionih jedinica i multidisciplinarnih timova u cilju uspostave monitoringa i nadzora nad provođenjem antikoruptivnih aktivnosti i kontrola u finansiranju zdravstvenog sistema u KS.

Svjesni izazova u periodu pandemije COVID-a, sve većim fokusom na netransparentnost i kompleksnost upravljanja zdravstvenim sistemom, opredjeljenje menadžmenta Zavoda je stavljanje akcenta na nadzor nad implementacijom sredstava osiguranika, povećanje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga.

Zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo, sa više od 420.000 osiguranika i 5.000 zdravstvenih radnika, predstavlja veliki izazov i implicira potrebu za saradnju sa drugim institucijama.

Šef Ureda Erduan Kafedžić je podsjetio na važnost uloge i zadataka koje obavlja Zavod zdravstvenog osiguranja u okviru zdravstvenog sektora Kantona Sarajevo.

Istakao je značaj opredjeljenja menadžmenta ovog zavoda za snažniji angažman na polju jačanja procedura, provođenju strateških dokumenata, povećanju transparentnosti i efikasnijoj integraciji u antikorupcijski sistem Kantona Sarajevo.

Prema riječima direktora Zavoda Muamera Kosovca, od imenovanja na poziciju direktora njegov fokus je usmjeren na uspostavu sistema internih kontrola, uvođenje procedura postupanja koje su mjerljive i jasne, te transparentnost utroška sredstava kojim se finansira zdravstveni sektor.

“Koliko mi je poznato, Zavod je prvi vanbudžetski fond zdravstvenog osiguranja koji formalizuje ovakvu saradnju sa Uredom za borbu protiv korupcije što dodatno ukazuje na fokus interesovanja Ureda na zakonito funkcionisanje finansiranja zdravstvenog sistema, ali i na nastavak aktivnosti za unapređenje dosadašnje saradnje. Svakako me raduje podrška Vlade SAD-a, što potvrđuje prisustvo i kontinuirana komunikacija sa gospodinom Erikom Larsonom u pogledu edukacije i razmjene iskustava koja se primjenjuju u jednom uređenom društvu kakve su Sjedinjene Američke Države” kazao je direktor Kosovac.

Ovom prilikom, savjetnik Larson izrazio je zadovoljstvo zbog jačanja saradnje ove dvije institucije na polju sistemske borbe protiv korupcije, što će u konačnici za rezultat imati viši stepen kvaliteta zdravstvenih usluga za građane Kantona Sarajevo.

Radio AS