Osnovna škola “Edhem Mulabdić” dobila nove prozore, do kraja godine i nova fasada

Osnovna škola “Edhem Mulabdić” koja se nalazi u ulici Konak, jedna je od najstarijih odgojno-obrazovnih ustanova u Kantonu Sarajevo, a sam objekat bio je u dosta lošem i nefunkcionalnom stanju.

Kako bi se to promijenilo, prije nekoliko mjeseci pokrenut je projekat utopljavanja objekta u sklopu kojeg je na školi do sada ugrađeno 86 novih prozora i izvršeno unutrašnje utopljavanje učionica i prostorija unutar škole.

Projekat je rezultat zajedničke inicijative Općine Stari Grad Sarajevo i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, a njegova ukupna vrijedost je oko pola miliona KM. Sredstva za realizaciju obezbjeđuje resorno ministarstvo dok je Općina Stari Grad osigurala projektno- tehničku dokumentaciju, osigurala potrebne dozvole i provela postupak izvođača radova i nadzornog organa.

Radove u OŠ“Edhem Mulabdić“ danas je obišao predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo Seid Škaljić kojeg je sa dinamikom završetka radova upoznao Nihad Elezović voditelj gradilišta firme Bišina d.o.o. Mostar, koja izvodi radove.

“Završena je zamjena kompletne stolarije i utopljena zadnja etaža. Preostali su završni radovi na plafonu i u podrumu, a u toku iduće sedmice planirano je da se izmijene prozori na 4 toaleta, te da se na sve ugrađene prozore postave klupice. Sve bi trebalo biti završeno do sredine jula,“ izjavio je Elezović.

Kako bi objekat škole bio u potpunosti završen preostalo je još da se uradi tekuće održavanje fasade, a Općina Stari Grad je putem Službe za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica osigurala potrebnu tehničku dokumentaciju, te za tu fazu projekta ishodovala kod Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, pri Ministarstvu kulture i sporta FBiH, odobrenje za radove.

U narednom periodu biće izabran izvođač radova, a očekivano je da sve bude gotovo do kraja godine

Kako je istakao predsjedavajući Škaljić, ovaj projekat je izuzetno značajan, prvenstveno za učenike i nastavno osoblje ove škole koji će ubuduće imati mnogo bolje uslove.

“Završena je sva dokumentacija potrebna za raspisivanje tenderskog postupka za uređenje fasade, te se očekuje završetak fasadnih radova tokom ove građevinske sezone. Ovim ulaganjem, institucija koja ima 133 godine bit će dijelom obnovljena“, istakao je predsjedavajući Škaljić. Izrazio je svoje mišljenje da bi trebalo biti više sličnih projekata, te je naglasio i činjenicu da je Općina Stari Grad značajno pomogla ovoj školi kada je prije tri godine vlastitim sredstvima sagradila novu sportsku dvoranu pored školskog objekta, vrijednu dva miliona KM.

Radio AS