Počelo rušenje nekadašnje zgrade strelišta u naselju Velešići

U okviru realizacije projekta Izgradnje Centra za edukaciju, sport i rekreaciju “Vinko Šamarlić” trenutno se izvode radovi na uklanjanju devastiranog objekta C koji je u vlasništvu Općine Novo Sarajevo.

U prethodnom periodu izrađen je projekat za rušenje dotrajalog objekta “C”, riješeni su imovinsko-pravni odnosi, a zatim i dogovoreno rušenje/uklanjanje objekta putem Službe za inspekcijske poslove.

U skladu sa važećom planskom dokumentacijom na ovom lokalitetu planirana je izgradnja gradskog parka sa sportsko-rekreacionim sadržajima na prostoru bivšeg Strelišta u naselju Velešići na površini od cca 5,5 ha.

Budući da se radi o kompleksnom projektu, isti će se realizirati u više faza.

Park bi sadržavao sve elemente javnog gradskog parka s pratećim sadržajima i modernom komunalnom infrastrukturom, uređenim i obnovljenim pejzažom, opremljen novom pametnom rasvjetom, urbanom opremom, spravama za fitnes i dječiju igru.

U prethodnom periodu ishodovana je urbanistička saglasnost za kompletan obuhvat. Realizovani su radovi na uklanjanju devastiranih ruševnih objekata i formiran parking prostor za potrebe buduće namjene.

U toku je i završna faza izrade glavnog projekta sanacije klizišta K3, K4, K5, K6, K7 u Velešićima.

Radio AS