Ovo je obrazloženje na osnovu kojeg je pokrenuta inicijativa za opoziv načelnika Mandića

Sa prikupljenih 16 potpisa vijećnika NiP-a, SBB-a i dijela nezavisnih, pokrenuta je inicijativa za opoziv načelnika Općine Centar Sarajevo načelnika Srđana Mandića.

U obrazloženju inicijative se navodi da je rad Općinskog načelnika netransparentan, da je upitna zakonitost, predlaganje određenih akata Općinskom vijeću od strane načelnika Općine, da načelnik ne poštuje volju vijećnika izraženu usvajanjem akata Općinskog vijeća te da ignoriše zahtjeve izabranih dužnosnika savjeta mjesnih zajednica.

Vijećnici koji su potpisali inicijativu dalje su naveli da su dužni da uime građana koje predstavljaju pokrenu inicijativu za opoziv načelnika imajućiu vidu indicije za nezakonito trošenje budžetskih sredstava i loše izvršenje budžeta.

“Na taj način se ukazuje građanima na probleme s kojima se suočavaju vijećnici Općinskog vijeća Centar Sarajevo pri nastojanjima realizacije ciljeva koje su postavili za tekući mandat i koji su uvršteni u planske i budžetske dokumente koje donosi Općinsko vijeće, koji se ne izvršavaju, a za čiju realizaciju instrumente ima načelnik Općine kao izvršni organ Općine”, istaknuto je u inicijativi grupe vijećnika.

Dodali su da se iniciranjem opoziva prepušta građanima da ocijene rad načelnika.

(Klix.ba)

Radio AS