Ovo je spisak trgovina i benzinskih pumpi koje su nezakonito dizale cijene

Federalna uprava za inspekcijske poslove objavila je spisak trgovačkih lanaca i pravnih lica koji su kršili Odluke Vlade FBiH u vezi s propisanim maržama za životne namirnice i naftne derivate.

Naime, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sjednici održanoj 9. marta 2022.godine, donio je Zaključak kojim zadužuje Federalnu upravu za inspekcijske poslove da sedmično saopćava javnosti informacije o inspekcijskim nadzorima koji će sadržavati podatke o imenima privrednih subjekata koji su kršili Odluke Vlade FBiH u vezi s propisanim maržama za životne namirnice i naftne derivate, kao i o visini izrečenih kazni prema Zakonu o kontroli cijena u FBiH. To se odnosi i na inspekcijske nadzore od 15.2.2022. do 9.3.2022. godine, navode iz Federalne inspekcije.

“Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove je, provodeći zaduženje prikupio podatke u vezi obavljenih nadzora na terenu u kontrolama poštivanja primjene Odluka Vlade Federacije BiH, o čemu objavljujemo podatke kako slijedi:

Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode (17 proizvoda).
U konkretnom, vezano za kontrolu poštivanja Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, u periodu od 15.2.2022.godine do 13.3.2022.godine kod 14 subjekata nadzora, utvrđene su nepravilnosti u primjeni konkretne Odluke.

Subjekti nadzora (PRAVNA LICA) kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:
1. KONZUM D.O.O. SARAJEVO
2. HOŠE KOMERC D.O.O.
3. AMKO D.O.O. SARAJEVO
4. SFO D.O.O. SARAJEVO
5. BINGO D.O.O. TUZLA
6. PAŽIN D.O.O. STOLAC
7. MERCATOR D.O.O. SARAJEVO
8. N. MARKETI D.O.O. KONJIC
9. VOĆE PROMET D.O.O. KONJIC
10. MEPROMEX D.O.O. ZAVIDOVIĆI
11. ROBOT GENERAL COMMERCE D.O.O. SARAJEVO
12. FEKO SALE D.O.O. ZENICA
13. BEST D.O.O. TRAVNIK
14. BELAMIONIX D.O.O. BRČKO-TUZLA

Nadzor nad radom naprijed navedenih trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana, te su nadležni federalni inspektori utvrdili nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, za što su/ili će biti pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.
Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena utvrđeno je: “Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).
Za radnju iz stava(1) člana 14. Zakona o kontroli cijena, utvrđeno je da će se za prekršaj kazniti odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 2.500 KM.

Subjekti nadzora (FIZIČKA LICA) kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:
1. TR SALIHOVIĆ KONJIC
2. TR JURIŠIĆ MOSTAR
3. TR MRKI ZENICA

Za utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke su/ili će se pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti. Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena utvrđeno je da će se fizičko lice, za prekršaj iz stava(1) člana 14. ovog Zakona kazniti novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.“

2. Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate
Vezano za kontrolu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, u periodu od 15.2.2022.godine do 13.3.2022.godine, utvrđene su nepravilnosti u primjeni ove Odluke kod 19 subjekata nadzora, za što su/ili će biti pokrenuti prekršajni postupci radi utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Subjekti kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:
1. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO
2. ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO
3. HOLDINA D.O.O. SARAJEVO
4. KAMENI PETROL D.O.O. KAKANJ
5. KAKANJ PETROL D.O.O. KAKANJ
6. TRGOŠPED D.O.O. KAKANJ
7. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
8. HIFA OIL D.O.O. TEŠANJ
9. GAZPROM D.O.O. SARAJEVO
10. EOL PETROL D.O.O. MOSTAR
11. TI OIL D.O.O. NOVA BILA
12. TARIK OIL D.O.O. SARAJEVO
13. SELEX D.O.O. MOSTAR
14. OIL AC D.O.O. MOSTAR
15. CIRCLE INTERNATIONAL D.O.O. ČITLUK
16. ZE TRANS D.O.O. ZENICA
17. BST OIL D.O.O. BIJELJINA-MOSTAR
18. MARK PETROL D.O.O. KISELJAK
19. WIN PROM D.O.O. KISELJAK

Nadzor nad radom gore navedenih distributara naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine te je utvrđeno 49 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate. Kod nekih subjekata nadzora utvrđeno je više nepravilnosti shodno broju benzinskih stanica na području Federacije BiH.

Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena utvrđeno je: Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM”, navode iz Federalne inspekcije.

Napominju da će sedmično na svojoj službenoj web-stranici objavljivati nazive pravnih i fizičkih lica kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedenih Odluka.

faktor.ba

Radio AS