PD Butmir nabavio novih 90 mladih junica, farma postaje nulti zagađivač okoline

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić posjetio je danas Javno preduzeće PD Butmir, sa ciljem obilaska projekata koje je Ministarstvo sufinansiralo, finansiralo ili doprinijelo njihovoj realizaciji.

U saradnji sa Direkcijom za robne rezerve KS, PD Butmir nabavilo je 90 grla novih mladih junica ukupne vrijednosti 400.000 KM, čijom nabavkom je PD Butmir postalo najveća farma u BIH po proizvodnji mlijeka, s proizvodnjom većom od 3.000.000 litara godišnje.

Ministarstvo privrede je posredovalo kod BBI banke za odobravanje kreditnih sredstava za realizaciju ovog projekta, jer smatramo da PD Butmir ima potencijal koji se može i treba iskoristiti što je već sami početak realizacije ovog poduhvata i pokazao kroz povećanje prohoda za 30% u odnosu na raniji period.
“Ponosni smo na preduzeće koje je sposobno da se kreditno zaduži, što znači da je samoodrživo i likvidno, i ima mogućnost da iz vlastitih sredstava finansira određene projekte koji unapređuju poslovanje preduzeća”, rekao je ministar Delić.

Istakao je da je Ministarstvo privrede s 300.000 KM podržalo i projekat priključivanja otpadnih voda sa farme na gradski kolektor što je stvorilo mogućnosti da farma bude nulti zagađivač okoline što je od posebnog značaja za lokalnu zajednicu Doglodi na Ilidži i očuvanje čistoće rijeke Dobrinje.

“Ministarstvo privrede također je instaliranje ovog pročistača postavilo kao uvjet PD Butmiru i za izdavanje vodnih dozvola koje su im neophodne za nastavak proizvodnje i održavanje likvidnosti preduzeća. Postavili smo jednake uvjete svima, i privatnim i javnim preduzećima i za sve važe ista pravila. PD Butmir sada posluje po ekološki prihvatljivim uvjetima i iznimno smo ponosni zbog toga”, rekao je ministar Delić.

Ministar je dodao da je ranije sa PD Butmir potpisan i ugovor o koncesiji prema kojem je preduzeću dato pravo za korištenje podzemne pitke vode iz bunara B-1 na farmi ovog dobra.

“Davanjem prava na koncesiju našem poljoprivrednom dobru željeli smo unaprijediti poslovanje ovog preduzeća, prije svega, kroz uštede koje će im donijeti snabdijevanje vodom iz vlastitog bunara, te na taj način i direktno doprinijeti razvoju poljoprivredne proizvodnje i prehrambrene industrije kojima mi također pridajemo veliku pažnju i ulažemo i energiju i finansijska sredstva da pospješimo konkurentnost poljoprivredne proizvodnje na području Kantona. Naravno, uvođenjem svih korisnika prirodnih dobara u okvire zakona naše je čvrsto opredjeljenje i odnosi se jednako i na naša javna i privatna preduzeća i privredne subjekte, jer svi koji koriste javno dobro moraju ga koristiti u okviru zakona. Na ovaj način ne samo da štitimo naša najvrijednija prirodna bogatstva, nego i povećavamo naplatu potraživanja koja Kanton Sarajevo ima kod privrednih subjekata koji su korisnici koncesionih dobara”, rekao je ministar Delić.

Radio AS