Pješačka zona u A fazi Alipašinog Polja od 4. maja se zatvara za motorna vozila

Od srijede, 4. maja u A fazi naselja Alipašino Polje uspostavlja se novi režim saobraćaja. Pješačka zona duž Trga solidarnosti i Trga međunarodnog prijateljstva u potpunosti se zatvara za motorna vozila.

Kretanje vozila će biti zabranjeno svakim danom od 11 do 06 sati, dok parkiranje automobila na trgovima više neće biti dozvoljeno. Regulacijom saobraćaja uz pomoć potapajućih stubića, pješačka zona će se za dostavna vozila i druge servisne službe moći koristiti samo u jutarnjim satima od 6 do 11 sati, i to uz zadržavanje ne duže od 15 minuta.

Policija, hitna pomoć, vatrogasci i ostala interventna vozila imat će pristup 24 sata uz kartice za spuštanje stubića.

Kenan Bukva, šef Odsjeka u Službi za investicije i komunalne poslove kazao je da je na inicijativu mnogobrojnih građana mjesnih zajednica ”Alipašino Polje A-1 i A2” Općina Novi Grad krenula u implementaciju projekta zaštite pješačkih zona od motornih vozila.

“Obzirom da je takav standard života i stepen motorizacije se značajno povećao u odnosu na projektovani broj parkinga i naselja kakva su građena 70-tih godina, sada imamo problem preopterećenja saobraćaja u mirovanju i ekspanzije vozila i parkiranja na trgovima, šetnicama, trotoarima i pješačkim zonama, gdje treba da se kreću pješaci. Općina radi na tome da taj prostor zaštiti od motornog saobraćaja i da on bude isključivo za pješake”, kazao je Bukva.

Radi se o dva trga, gdje je preopterećen saobraćaj u mirovanju. Ta zona je i po regulacionom planu predviđena za kretanje pješaka, međutim zbog neodgovornog parkiranja i potrebe za parkiranjem, građanima je bila uskraćena ta mogućnost.

Stavljanjem u funkciju potapajućih stubića, onemogućit će se kretanje i parkiranje motornih vozila duž trgova od Općine Novi Grad do Nedžarića. Za poštivanje navedenog režima za motorna vozila na trgovima bit će zadužena Policijska uprava Novi Grad Sarajevo.

Ovakav režim saobraćaja ranije je uspostavljen na Dobrinji, na Trgu branilaca Dobrinje, gdje je za motorni saobraćaj zatvorena šetnica u cijeloj dužini.

Općina je obezbijedila dodatnih 150 parking mjesta, kod zgrade BHRT-a, gdje je zakupila zemljište i napravila plohu gdje će se moći parkirati vozila koja su se parkirala na trgu.

Parking će se moći koristiti od 7.30 do 17 sati, bit će čuvan i uz kontrolu pristupa.

Radio AS