Poboljšanje energijske efikasnosti: Završena obnova OŠ “Ćamil Sijarić” na Dobrinji

Prigodnom svečanošću danas su zvanično završeni radovi na poboljšanju energijske efikasnosti Osnovne škole “Ćamil Sijarić” u sarajevskom naselju Dobrinja.

Utopljavanje ove škole dio je projekta “Energijska efikasnost u javnim objektima u KS“ kojeg Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša provode na 40 objekata u KS, uz finansijsku podršku Evropske unije, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Republike Austrije.

Za ovaj projekt Vlada KS je osigurala finansiranje iz kreditnih sredstava EBRD-a u iznosu od osam miliona eura, dok je EU osigurala nepovratna sredstva u iznosu od dva miliona eura. U svrhu tehničke pomoći provedbe projekta, EBRD je mobilizirao dodatna bespovratna sredstva, i to od Vlade Austrije grant sredstva u iznosu od 492.240 eura i grant sredstva EBRD iz Posebnog akcionog fonda u iznosu od 600.000 eura.

Iako je tokom godina obnavljana u više navrata, OŠ “Ćamil Sijarić” suočena je s velikim gubicima toplote usljed energijski neefikasne vanjske ovojnice, stoga je prepoznata kao jedan od prioritetnih objekata za povećanje mjera energijske efikasnosti.

Radovi na ovoj školi su obuhvatili termoizolaciju fasade objekta, djelimičnu zamjenu otvora uključujući uklanjanje staklenih prizmi i ugradnju novih PVC otvora na fiskulturnoj sali i mokrim čvorovima, te zamjenu ulaznih portala, isporuku i montažu kondenzacionog gasnog kotla, ugradnju automatske regulacije i novog plamenika uz rekonstrukciju gasnih mjerača protoka s pratećim radovima na mašinskim instalacijama u prostoru kotlovnice, ugradnju termostatskih ventila na postojećim radijatorima, gromobranske radove, djelimično poboljšanje rasvjete ugradnjom novim LED sijalica i LED rasvjetnih tijela, te ostale pripremne i prateće radove u svrhu obnove objekta. Pored toga što će se obnovom poboljšati uslovi boravka i rada učenika i nastavnog djelatnika, škola će značajno smanjiti potrošnju energije za grijanje, a samim tim i ukupne troškove. Ukupna vrijednost radova je oko 685.000 KM.

Obilježavanju završetka radova, uz prisustvo djelatnika i učenika škole, prisustvovali su šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović, direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Bosni i Hercegovini Manuela Naessl, regionalni šef EBRD-a za infrastrukturu Donald Mishaxhiu, zamjenik ambasadorice Austrije u BiH Dominik Urak, te direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS Senada Salihović.

Ministar Hadžiahmetović ovom prilikom je podsjetio da su ga prije nekoliko mjeseci, kada je posjetio ovu školu, dočekale skele, građevinski materijal i veliki broj radnika koji su radili na termoizolaciji fasade. U školi, kako je kazao, s druge strane, čula se dječija graja, mališani i nastavnici su užurbano odlazili na časove.

“Izvana i iznutra, ova škola izgledala je kao košnica prepuna vrijednih pčela. Danas, kada imamo priliku svjedočiti završetku radova, sretan sam što je ova škola s više od 950 školaraca dobila toplije prostorije i poprimila mnogo ljepši izgled. Zahvaljujem se našim partnerima iz Evropske unije, EBRD-a i Vladi Austrije na kontinuiranoj podršci koju pružaju Vladi KS prilikom realizacije projekata iz oblasti energijske efikasnosti. Nastavljamo dalje, te u ovoj godini očekujemo implementaciju projektnih aktivnosti na brojnim drugim javnim objektima u Kantonu Sarajevo“, naveo je ministar Hadžiahmetović.

Ambasador Sattler danas je naveo da se ovim projektom žele poboljšati uslovi za rad i odrastanje učenika, kojih je u ovoj školi oko 1.000, kao i nastavnog osoblja.

“Drugi cilj je da smanjimo emisiju štetnih čestica u zraku.  Ovkva vrsta projekata je moguća samo uz saradnju više partnera“, naveo je ambasador Sattler, zahvalivši se EBRD-u, vladama Austrije i Kantona Sarajevo za brzu i efikasnu implementaciju.

I direktorica Naessl izrazila je veliko zadovoljstvo što je danas u ovoj školi obilježen završetak radova na sanaciji objekta.

“EBRD je podržao Kanton Sarajevo u ovom važnom projektu, koji obuhvata sanaciju 40 javnih objekata kojima su potrebne mjere energetske efikasnosti, te obezbijedio finansiranje za još sedam investicionih projekata koji su također dio Akcionog plana Zeleni gradovi, koji je Kanton razvio u saradnji s EBRD-om. Svi ovi projekti koje podržava EBRD imat će izuzetan pozitivan uticaj na građane, usluge koje im se pružaju i životno okruženje”, navela je direktorica Naessl.

Regionalni šef EBRD-a za infrastrukturu Mishaxhiu, koji je također prisustvovao svečanosti, izjavio je da že EBRD nastaviti sarađivati s Vladom KS kako bi podržali investicije koje će okoliš učiniti i zdravim i boljim, te kako bi promovirali razvoj zelene infrastrukture u BiH.

“Već vidimo značajne napretke u ovoj oblasti”, izjavio je Mishaxhiu, navodeći primjer ekološki prihvatljivih autobusa,  rekonstrukciju tramvajske pruge u Sarajevu, te poboljšanja energijske efikasnosti javnih objekata.

Zamjenik ambasadorice Austrije u BiH Urak je objasnio da rezultati ovog projekta predstavljaju značajnu promjenu za radno okruženje u ovoj školi.

“Ovo je dobar pokazatelj koliko mnogo se može postići kada sarađujemo. Projekt nije značajan samo zbog uštede enegije, već i zbog toga što se u velikoj mjeri poboljšavaju uslovi boravka i rada za učenike u nastavnike. Veoma smo sretni da smo dio projekta”, kazao je Urak.

Direktorica škole Esada Šahinagić iskazala je zahvalnost  svim sudionicima projekta.

“Zahvaljujući provedenim mjerama učenici su ovu zimu proveli u ugodnijim i toplijim prostorijama, a naša škola je dobila sasvim novi izgled. Dugoročni benefiti navedenog projekta bit će vidljivi kroz smanjenje potrošnje energije i obezbjeđivanje kvalitetnijih uslova za školovanje naših učenika”, navela je direktorica Šahinagić.

U ime ministrice za odgoj i obrazovanje KS Naide Hota-Muminović, koja je bila spriječena doći, učenicima se obratila direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS Senada Salihović, koja im je prenijela želju da, kao i do sada, nižu uspjehe.

Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ jedna je od najstarijih i najvećih škola na području Dobrinje, a odgojno-obrazovni proces u školi izvodi se bez prekida od osnivanja 1989. godine. Ova škola ostala je siguran dom za dobrinjsku djecu odolijevajući zubu vremena sve do danas, kada školske klupe u dvije smjene zauzima više od 950 učenika i učenica.

Radio AS