Počela Proljetna akcija čišćenja “Sarajeco” u Novom Sarajevu

U akciju čišćenja Novog Sarajeva rano jutros s platoa Željezničke stanice krenula su vozila komunalnih preduzeća i općinske Civilne zaštite. Proljetna akcija čišćenja naše ove općine trajat će do petka. 

Na terenu će se vršiti aktivnosti poput uklanjanja divljih deponija, odvoza otpada, pročepljavanja odvodnih sistema, košenja, uklanjanja samoniklog rastinja, čišćenja i pranja dječijih igrališta i fitness parkova.

Predstavnici Službe za komunalne, stambene poslove i saobraćaj Općine Novo Sarajevo s predstavnicima preduzeća Rad i Park obišli su sporne lokalitete, nakon čega su prijedloge za hitno djelovanje proslijedili nadležnima koji realizuju ovu aktivnost. 

“Općina Novo Sarajevo prilično je sređena, nije zapuštena i nemamo većih problema kada je riječ o redovnom održavanju. Međutim, kada se pojave ovakve akcije, uvijek imamo neko čišćenje, tako da otprilike očekujemo od 300 do 500 tona kabastog otpada i imamo sigurno 20 do 30 divljih deponija koje ćemo očistiti”, rekao je direktor KJKP Rad Nijaz Salamović. 

Proljetnu akciju čišćenja pokrenulo je resorno kantonalno ministarstvo. Nosi naziv “Sarajeco” i trajat će ukupno 45 dana. Projekat nudi i neke novitete. Osim proljetnog, biće organizovano i jesenje čišćenje grada. Forestacija, odnosno pošumljavanje i promocija primarne reciklaže otpada u domaćinstvima dva su segmenta obuhvaćena ovim aktivnostima. 

“Na ovaj način podiže se ekološka svijest koja bi trebala preokrenuti negativan trend kakav imamo o okolišu. Pozivamo građane da daju svoj doprinos i aktivno učestvuju u akciji”, saopćeno je iz Općine Novo Sarajevo.

Radio AS