Predstavljanje inicijative “Žene i sigurnost? Prirodno, skroz!” 8. maja u Sarajevu

Predstavljanje inicijative “Žene i sigurnost? Prirodno, skroz!”, koja bi trebala osigurati veće učešće žena u različitim sferama sektora sigurnosti u BiH, biće upriličeno u srijedu, 8. maja, u Sarajevu.

Ta opsežna inicijativa ima za cilj unaprijediti sigurnost kroz bolje razumijevanje i primjenu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325, te osigurati veći rodno osjetljiv nadzor nad sektorom sigurnosti u BiH.

Rezolucija 1325, usvojena 31. oktobra 2000. godine, označila je prekretnicu u priznavanju različitih uticaja sukoba na osobe različitog spola. Ističe se da žene igraju ključnu ulogu u izgradnji mira te da su nužne za održivost mjera mira i sigurnosti. Nažalost, u sektoru sigurnosti BiH, žene su još uvijek nedovoljno zastupljene na ključnim pozicijama odlučivanja.

Kroz inicijativu će biti razmatrana pitanja diskriminacije, rodno zasnovanog nasilja, izgradnje kapaciteta istražitelja unutrašnjih kontrola, psihološke podrške za sve policijske službenice i službenike, i slično.

U okviru predstavljanja inicijative, Centar za sigurnosne studije i Udruženje “Mreža policijskih službenica” potpisat će memorandum o razumijevanju s pojedinim institucijama sektora sigurnosti i drugim relevantnim akterima. Memorandum se odnosi na potrebu snažnije primjene Rezolucije 1325 i Zakona o ravnopravnosti spolova BiH te osiguranja vedeg učešda žena u različitim sferama sektora sigurnosti, najavljeno je iz Centra za sigurnosne studije.

Inicijativu “Žene i sigurnost? Prirodno, skroz!” finansira Evropska unija, a provode Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje “Mreža policijskih službenica” iz BiH, te Centar za evropske sigurnosne studije iz Nizozemska.

Radio AS