Počela rakonstrukcija dječijeg igrališta u ulici Trg grada Prato na Dobrinji

Općina Novi Grad Sarajevo započela je implementaciju projekta rekonstrukcije dječijeg igrališta u ulici Trg grada Prato, u mjesnoj zajednici “Dobrinja A”.

U sklopu radova izvršit će se kompletna obnova igrališta, od betonske plohe, ivičnjaka, do dječijeg mobilijara. Igralište će biti oplemenjeno i spravama za dječiju igru koje ovo igralište ranije nije imalo.

Konzorcija firmi “Babel” i “Mibral” d.o.o. Sarajevo, trenutno vrši zemljane radove na uklanjanju stare i dotrajale plohe, te pripremu terana za novu betonsku plohu.

Novo igralište će imati gumenu podlogu, a bit će izgrađene i pristupne staze, te postavljene nove  klupe i kante za otpatke.

Od novog mobilijara mališanima će biti na raspolaganju set kula sa dva tobogana, ljuljačke, klackalica, njihalica, kao i dupla njihalica. Za navedene radove iz budžeta Općine Novi Grad Sarajevo izdvojeno je 60.845 KM.

Radio AS