Počela velika akcija čišćenja na području opštine Vogošća

Na području općine Vogošća danas je započela velika koordinirana akcija čišćenja koja će trajati do petka, 10. juna 2022. godine.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo pokrenulo je akciju čišćenja u saradnji sa Općinom Vogošća, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP ViK, KJKP Pokop, KJKP GRAS, Službom civilne zaštite Općine Vogošća i Vatrogasnim društvom Vogošća.

Resorni ministar Enver Hadžiahmetović sa saradnicima posjetio je lokalitet na ulazu u industrijsku zonu u Vogošći gdje su jutros krenuli prvi radovi u okviru ove akcije.

“Ministarstvo je pokrenulo jedan novi model, da zajedničkim snagama svih kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa lokalnom zajednicom organiziramo čišćenje i uređenje i ovo je naš doprinos za ljepši i ugodniji životni ambijent građana. Prošle sedmice realizirali smo akciju u saradnji sa Općinom Ilidža, sada je došao red na Vogošću. Očekujemo da će akcija biti uspješna kao što je bila ova prethodna”, kazao je ministar Hadžiahmetović.
Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić rekao je da će se u toku realizacije akcije fokusirati na probleme na koje su ukazivali građani.

“Riječ je o stvarima pored kojih prolazimo svakodnevno, neuređena autobuska stajališta, područja oko kontejnerskih niša u kojima se prikuplja smeće, kao i nekoliko divljih deponija. Predviđeno je i nekoliko karakterističnih lokacija koje je potrebno urediti. Suština ove akcije jeste produbljivanje svijesti građana da treba da štitimo našu životnu okolinu. Kada je u pitanju ovo Ministarstvo na čelu sa ministrom Hadžiahmetovićem i komunalnim preduzećima možemo kazati da imaju dobru saradnju sa Općinom Vogošća”, kazao je načelnik Smajić.

U akciji učestvuje više od 100 radnika te je angažovan veliki broj mašina i mehanizacije.

Radio AS