Sutra isplata majskih egzistencijalnih naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo pripremilo je nalog za isplatu egzistencijalne naknade za maj 2022. godine, te zavisno od termina transfera sredstava prema bankama i brzine rasknjižavanja korisnici će sredstva na računima imati od četvrtka, 09. juna 2022. godine.

“U obračun za april je bilo uključeno 3.081 lice, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje.  Za maj će biti isplaćeno ukupno 658.090 KM za redovnu i retroaktivnu isplatu, pri čemu će korisnici kojima je pravo priznato za ranije mjesece, a koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim obračunima dobiti retroaktivno pripadajući iznos”, precizirao je ministar Omer Osmanović.

On je pozvao korisnike koji utvrde grešku u isplati – netačan/nepripadajući iznos, isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktive i drugo da se jave u nadležnu općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu, kako bi eventualna greška bila otklonjena.

Također je podsjetio i da je svako lice dužno blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ostvarivanje ovog prava, odnosno na njegov prestanak zbog zaposlenja, ostvarenog prava na penziju i slično, kako ne bi došlo do neosnovane isplate. 

Istakao je i kako je obaveza prijavljivanja ovih izmjena utvrđena rješenjem koijm im je pravo priznato. Naglašavaju i kako je u slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik obavezan istu u cijelosti vratiti.

Podsjetio je i da pravo na egzistencijalnu naknadu ne može imati lice koje ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine (174,03 KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite – porodična i lična invalidnina i drugo.

“Dati su nalozi i za plaćanje ostalih mjesečnih novčanih naknada utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine koje se od februara 2022. godine također obračunavaju centralizirano, uz plaćanje Ministarstva za boračka pitanja KS direktno prema bankama”, naglasio je ministar Osmanović.

S tim u vezi, podsjetio je i kako je u ponedjeljka 06. juna ove godine krenula isplata naknada za pravo na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80 % – dječiji dodatak.

Naveo je i kako je isplata naknada iz prava na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941“ i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa krenula u utorak, 07. juna ove godine.

“Isplata naknada za personalnu asistenciju za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica kreće danas”, najavio je ministar Osmanović.

Potcrtao je i kako je planirano da se uplate svih navedenih naknada vrše u prvom dijelu mjeseca za prethodni mjesec.

Na kraju iz ovog resornog ministarstva su podsjetili da se navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utiču na pravo i na njegovu realizaciju.

“Svi korisnici koji promijene/zatvore račun trebaju o istom obavijestiti nadležnu općinsku službu, kako bi im sredstva mogla biti ispravno uplaćena, a podsjećamo da račun mora biti jedinstven za jednog korisnika i isti za sve ‘boračke’ naknade koje korisnik prima – npr. lična i porodična invalidnina i kantonalno mjesečno primanje”, poručili su iz Ministarstva.

Radio AS